Đại học Queensland đang cung cấp khóa học trực tuyến miễn phí về Quản lý Du lịch và Lữ hành. Khóa học này sẽ cung cấp cho bạn những hiểu biết sâu sắc về những thách thức quản lý đối mặt với các điểm đến và các nhà khai thác.

Trong khóa học 7 tuần này, các ứng viên sẽ hướng dẫn các nhà hoạt động du lịch và các nhà nghiên cứu đưa ra những quan điểm sâu sắc về ngành công nghiệp năng động và phát triển này. Khóa học này sẽ bắt đầu vào ngày 7 tháng 11 năm 2017.