Khoa truyền thông tại đại học Korea gồm những gì ?

Chào các bạn!

Với bài viết này Gsc muốn gửi tới các học trò là tín đồ đặc biệt yêu thích truyền thông đang và sẽ mong muốn được tham gia vào lĩnh vực này tại các trường đại học tại Hàn Quốc. Gsc sẽ giới thiệu chi tiết đến cho các bạn nếu sẽ theo học ngành này sẽ học những gì trong để các bạn hiểu sâu rộng hơn về truyền thông trên khắp thế giới, các bạn sẽ định hướng được mình sẽ học gì và làm gì sau này để tương lai của mình được hoạch định và có một bước tiến rõ ràng hơn các bạn nhé !

1. Mục đích và lý do trường truyền thông tại Đại học Korea ra đời:

-       Truyền thông đa phương tiện (SMC) tại Đại học Hàn Quốc ra đời  nhằm mục đích đào tạo những kiến trúc sư sáng tạo của ngành truyền thông trong tương lai

-       Trường luôn tạo điều kiện cho các sinh viên suất sắc phát huy được hết khả năng  sáng tạo của mình, đem tài năng vận dụng vào thực tế cuộc sống tập trung vào chuyên ngành truyền thông toàn thế giới

-       Sinh viên SMC nghiên cứu nhiều chủ đề liên quan đến truyền thông đa phương tiện, từ sản xuất nội dung truyền thông đến phân phối và tiêu thụ. Truyền thông trực tuyến và di động, phát thanh truyền hình, báo chí, phim, quảng cáo và quan hệ công chúng là một số chủ đề được đưa vào chương trình giảng dạy.

-       Với phương châm: ‘Sáng tạo’ và ‘Khoa học Dữ liệu.’ Thông qua một chương trình giáo dục bao gồm tư duy thiết kế, cách diễn đạt bằng văn bản, cách diễn đạt bằng hình ảnh và cách diễn đạt kỹ thuật số, học sinh nâng cao khả năng sản xuất nội dung sáng tạo. Ngoài ra, việc rút ra từ các phương thức khoa học dữ liệu như tìm hiểu, học dữ liệu lớn, học máy và lập trình cho phép sinh viên thu thập, phân tích, diễn giải và tạo dữ liệu

-       Trong và ngoài lớp học, sinh viên SMC có quyền nói lên ý kiến và quan điểm của mình cũng như chủ động tham gia thảo luận với các giáo sư, sinh viên khác và đồng nghiệp của họ.

-       Thông qua khóa đào tạo này, sinh viên SMC sẽ phát triển thành các chuyên gia truyền thông đa phương tiện, những người có thể phát minh ra nội dung gốc của riêng họ, phá vỡ trật tự truyền thông hiện tại và kết nối các hình thức và nội dung truyền thông khác nhau theo một cách mới, từ đó tạo ra những đổi mới.

2. Các lĩnh vực chuyên ngành chính của giáo dục đại học gồm:

Truyền thông và Xã hội:

- Hiểu các phương tiện truyền thông từ các góc độ vĩ mô (ví dụ: xã hội, văn hóa, đạo đức, chính trị, công cộng, cộng đồng toàn cầu, v.v.).

- Trau dồi khả năng giải quyết các vấn đề đa chiều của cộng đồng văn hóa xã hội dựa trên kiến thức thu được về truyền thông và báo chí

  Phương tiện và Cá nhân: 

  - Kết nối phương tiện với nhận thức, thái độ và hành vi của từng cá nhân cũng như hiểu cách mọi người sử dụng phương tiện và truyền thông trong mối quan hệ với các cá nhân và nhóm xã hội khác.

- Trau dồi khả năng giải quyết các vấn đề giao tiếp giữa các cá nhân và nhóm xã hội dựa trên kiến thức thu được

Truyền thông và Công nghiệp:

 

 -  Hiểu hệ sinh thái công nghiệp truyền thông toàn cầu về mặt chính sách, quản lý và chiếnlược.

 -  Trau dồi khả năng sáng tạo và quản lý chiến lược để bắt đầu khởi nghiệp truyền thông toàn cầu

Sáng tạo:

 - Hiểu tư duy thiết kế, cách diễn đạt bằng văn bản, cách diễn đạt bằng hình ảnh và cách diễn đạt kỹ thuật số, đồng thời kết nối với nhau theo những cách sáng tạo để tạo ra nội dung sáng tạo.

 - Trau dồi khả năng giải quyết các vấn đề về truyền thông và truyền thông bằng cách sử dụng sự sáng tạo

 Khoa học dữ liệu truyền thông:

 -  Có được kiến thức về khoa học dữ liệu bao gồm dữ liệu lớn, học máy và lập trình trong các lĩnh vực liên quan đến truyền thông.

-  Trau dồi khả năng giải quyết các vấn đề về phương tiện và truyền thông bằng cách sử dụng kiến thức khoa học dữ liệu.

3.  Các khóa học tương ứng cho từng lĩnh vực chính của giáo dục đại học:

Những chuyên ngành chính

Các khóa học tương ứng

 

 

 

 

 

1. Truyền thông và Xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giới thiệu về Media

Công nghệ và Văn hóa Truyền thông

Hiểu biết về báo chí

Truyền thông & Chính trị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Truyền thông & Truyền thông Các chủ đề đặc biệt 1

Truyền thông & Truyền thông Chủ đề đặc biệt 2

Truyền thông đại chúng và văn hóa đại chúng ở Hàn Quốc

Truyền thông, Đa dạng văn hóa và Phương tiện

Phương tiện và Giới tính

Văn hóa và Xã hội đại chúng

Truyền thông Kỹ thuật số & Dân chủ: Một Khóa học Dự án

Luật & Đạo đức Truyền thông

2. Phương tiện và Cá nhân

Giao tiếp giữa các cá nhân

Giao tiếp thuyết phục

Hiểu về Quảng cáo

Hiểu người tiêu dùng

Nguyên tắc quan hệ công chúng

Các lý thuyết về Hiệu ứng Truyền thông

Chiến lược và kế hoạch truyền thông quảng cáo

Nghiên cứu điển hình về quan hệ công chúng

Chiến dịch quảng cáo

Chiến dịch quan hệ công chúng

Nghiên cứu chiến lược truyền thông

 

3. Truyền thông và Công nghiệp

Kinh tế Truyền thông

giới thiệu về phát sóng

Giới thiệu về phim

 

Công nghệ Truyền thông

Truyền thông Kinh doanh và Quản lý

Các ngành Truyền thông và Hội tụ

Các ngành giải trí

Thiết kế dịch vụ truyền thông và Lập kế hoạch kinh doanh

Chính sách truyền thông

4. Sáng tạo

 

Thiết kế & Thể hiện Phương tiện Sáng tạo

 Giới thiệu về Sản xuất Nội dung Phương tiện Trực quan

Thực hành Viết kịch bản

Viết Báo chí

Lập kế hoạch Sản xuất Truyền thông

Giới thiệu về Phê bình Truyền thông

Tính thẩm mỹ của Phương tiện trực quan

Bài luận về Ảnh

Báo cáo Đa phương tiện

Thực hành sản xuất phim tài liệu

Sản xuất phim truyền hình thực tế

Báo cáo điều tra

Xưởng sản xuất truyền thông 1

Xưởng sản xuất truyền thông 2

Xưởng sản xuất truyền thông 3

 

5. Khoa học dữ liệu truyền thông

 

Giới thiệu về Khoa học Dữ liệu Phương tiện

Lập trình Phân tích

Phân tích Dữ liệu Lớn & Phương tiện

 

 

Khai thác dữ liệu phương tiện

phương pháp nghiên cứu phương tiện

bài giảng đặc biệt về phân tích dữ liệu phương tiện

 

 

 

khuôn viên đại học Korea
khuôn viên đại học Korea

4.  Chi tiết danh sách các khóa học được cung cấp tại trường:

JMCO203 Giới thiệu về truyền thông:

-       Khóa học này giới thiệu các khái niệm cơ bản và lịch sử của truyền thông đa phương tiện và các chức năng của truyền thông trong xã hội hiện đại.

JMCO247 Creative Media Design & Expression:

-       Sinh viên học cách thiết kế và thực hiện các tác phẩm sáng tạo cho các loại phương tiện khác nhau. Sinh viên được làm việc trong một môi trường làm việc hợp tác thông qua một loạt các dự án sáng tạo.

JMCO248 Giới thiệu về Khoa học Dữ liệu Truyền thông:

-       Khóa học này cung cấp tổng quan về dữ liệu, câu hỏi và công cụ mà các nhà phân tích dữ liệu truyền thông và nhà khoa học dữ liệu làm việc.

JMCO252 Công nghệ và Văn hóa Truyền thông:

-       Khóa học này nhằm mục đích điều tra các dạng công nghệ truyền thông khác nhau đã hoạt động như thế nào trong các tình huống lịch sử và bối cảnh văn hóa riêng biệt. Các trọng tâm cụ thể sẽ được đặt vào cách các công nghệ kỹ thuật số mới xuất hiện có thể thay đổi phương thức giao tiếp của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày và hệ thống giao tiếp ở cấp độ xã hội.

JMCO253 Hiểu Báo chí:

-       Khóa học này tìm hiểu các nguyên tắc của báo chí, cơ chế sản xuất tin tức, vai trò của nhà báo, và mối quan hệ giữa dân chủ và báo chí. Khóa học này cũng giúp phát triển khả năng tiêu thụ tin tức quan trọng.

JMCO255 Truyền thông & Chính trị:

-        Khóa học này đề cập đến sự đan xen năng động giữa chính trị, truyền thông và công dân, hậu quả của những sự đan xen đó. Bằng cách khảo sát các lý thuyết và mô hình khác nhau của truyền thông chính trị, sinh viên sẽ có thể xem xét các đặc điểm và tác động của truyền thông chính trị và hiểu được vai trò chuẩn mực của truyền thông cần thực hiện trong một nền dân chủ lành mạnh. Khóa học cũng sẽ giải quyết các vấn đề mới nổi về truyền thông chính trị trong một xã hội siêu kết nối.

JMCO257 Truyền thông đại chúng và Văn hóa đại chúng ở Hàn Quốc:

-       Khóa học này giúp sinh viên quốc tế làm quen với một số vấn đề quan trọng về văn hóa đại chúng đương đại ở Hàn Quốc. Trọng tâm chính sẽ được đặt vào những cách mà các phương tiện truyền thông thể hiện và làm trung gian cho văn hóa đại chúng của Hàn Quốc. Các chủ đề sẽ được kiểm tra bao gồm giới tính, trí nhớ tập thể, âm nhạc, làn sóng Hàn Quốc, phim ảnh, báo chí, và phát thanh truyền hình, v.v. Sinh viên sẽ thực hiện các dự án nghiên cứu nhóm và thảo luận về công việc của họ trong lớp.

JMCO259 Truyền thông, Đa dạng văn hóa và Phương tiện:

-       Khóa học này giúp học sinh làm quen với một số vấn đề quan trọng liên quan đến sự đa dạng văn hóa, đặc biệt chú trọng đến chủng tộc và tình dục. Khóa học đề cập đến các vấn đề quan trọng về đa dạng văn hóa bao gồm, nhưng không giới hạn ở: xây dựng xã hội về chủng tộc, chủ nghĩa đa văn hóa, hành động khẳng định và trải nghiệm thiểu số về tình dục.

JMCO262 Phương tiện và Giới tính:

-       Lớp học này tổng quan các quan điểm lý thuyết khác nhau về các vấn đề truyền thông và giới. Nó xem xét các cách mà phương tiện truyền thông miêu tả nữ tính và nam tính và thúc đẩy sự hiểu biết về ảnh hưởng của phương tiện truyền thông đối với bản dạng giới. Nó thảo luận về các vấn đề giới mới bắt nguồn từ các nền tảng kỹ thuật số.

JMCO264 Giao tiếp giữa các cá nhân:

-       Lớp học này giới thiệu các lý thuyết giao tiếp giữa các cá nhân và các kết quả nghiên cứu. Học sinh sẽ học cách áp dụng các lý thuyết và kết quả nghiên cứu vào mối quan hệ của chính mình. Ví dụ về các chủ đề thảo luận trong lớp bao gồm các loại thông điệp, cách hiểu và hiểu sai, xung đột, sự khác biệt cá nhân và văn hóa.

MCO266 Truyền thông thuyết phục:

-       Khóa học này giới thiệu các yếu tố nguồn, thông điệp, phương tiện truyền thông và khán giả trong quảng cáo, quan hệ công chúng và thuyết phục giữa các cá nhân. Các dự án sẽ giúp sinh viên thiết kế và thực hiện các chiến lược thuyết phục hiệu quả trong nhiều bối cảnh khác nhau.

JMCO267 Hiểu về Quảng cáo:

-       Khóa học này bao gồm thực hành cũng như các khái niệm và lý thuyết cơ bản về quảng cáo như một phần chính của truyền thông tiếp thị trong môi trường kinh tế, xã hội, văn hóa và truyền thông hiện đại. Là một khóa học nhập môn, nó sẽ cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về quảng cáo bằng cách hiểu các nguyên tắc cơ bản và quy trình lập kế hoạch quảng cáo, sản xuất, nghiên cứu và chiến lược truyền thông.

JMCO268 Hiểu người tiêu dùng:

-       Truyền thông tiếp thị bao gồm quảng cáo và quan hệ công chúng nên bắt đầu bằng sự hiểu biết sâu sắc về người tiêu dùng. Khóa học này cung cấp kiến thức cơ bản về động lực của các cơ chế tâm lý cơ bản trong hành vi của người tiêu dùng liên quan đến truyền thông tiếp thị bằng cách bao gồm các khái niệm và lý thuyết tâm lý chính về quá trình ra quyết định của người tiêu dùng.

JMCO240 Nguyên tắc Quan hệ Công chúng:

-       Sinh viên học các khái niệm và quy trình cơ bản của nghiên cứu quan hệ công chúng, lập kế hoạch chiến lược và thực hiện. Bằng cách giới thiệu lĩnh vực quan hệ công chúng đang phát triển trong các cơ sở tổ chức khác nhau bao gồm các tập đoàn, chính phủ và các tổ chức phi chính phủ, khóa học này giúp sinh viên khám phá quan hệ công chúng như một lựa chọn cho con đường sự nghiệp của họ.

JMCO269 Kinh tế Truyền thông:

-       Khóa học này kiểm tra các ngành công nghiệp truyền thông từ quan điểm kinh tế. Nó cung cấp nền tảng kinh tế vi mô, mô hình tổ chức công nghiệp và các công cụ chống độc quyền cần thiết để hiểu các công ty truyền thông, các ngành công nghiệp và chính sách.

JMCO272 Giới thiệu về Phát sóng:

-       Khóa học này thảo luận về các thành phần khác nhau của phát sóng, từ nhà sản xuất chương trình đến khán giả. Bằng cách so sánh và đối chiếu các phương tiện phát thanh truyền thống và phương tiện truyền thông mới, sinh viên sẽ mở rộng hiểu biết của mình về phương tiện phát thanh truyền hình và quỹ đạo tương lai của họ.

JMCO273 Giới thiệu về Phim:

-       Khóa học này tiếp cận phim từ cả quan điểm văn hóa và công nghiệp. Sinh viên sẽ tìm hiểu về các đặc điểm chính của phim với tư cách là một phương tiện và cách thức hoạt động khác nhau của phim trong các bối cảnh quốc gia khác nhau.

JMCO275 Giới thiệu về sản xuất nội dung phương tiện trực quan:

-       Khóa học này sinh viên học các khái niệm và kỹ năng cơ bản để sản xuất nội dung phương tiện trực quan. Với các hoạt động sản xuất khác nhau, sinh viên được làm quen với các yếu tố của sản xuất như lập kế hoạch, thiết kế sản xuất, chỉ đạo và sản xuất.

JMCO276 Thực hành viết kịch bản:

-       Khóa học này sinh viên học cách viết kịch bản truyền thông cho các phương tiện truyền thống như phim và chương trình truyền hình và các hình thức truyền thông mới nổi dựa trên Internet. Trọng tâm là viết sáng tạo và phê bình trong lớp.

JMCO277 Viết báo:

-       Khóa học này được thiết kế để nâng cao khả năng viết tin tức trong lĩnh vực báo in, phát thanh và báo chí trực tuyến.

JMCO279 Lập trình phân tích:

-       Khóa học này dạy cách lập trình bằng R và Python cũng như cách sử dụng các ngôn ngữ lập trình để phân tích dữ liệu hiệu quả. Ngoài ra, khóa học này bao gồm các vấn đề thực tế trong lập trình.

JMCO360 Văn hóa và Xã hội Phổ biến:

-       Khóa học này cho phép sinh viên hiểu văn hóa và phương tiện truyền thông đại chúng từ các quan điểm văn hóa quan trọng. Sinh viên sẽ áp dụng các khái niệm chính như hệ tư tưởng, quyền tự quyết và thao tác hình ảnh để thảo luận về các khía cạnh khác nhau của văn hóa đại chúng.

JMCO374 Digital Media & Democracy: A Project Course:

-       Mô-đun này được thiết kế để xem xét các quan điểm lý thuyết đa dạng về dân chủ kỹ thuật số và các trường hợp khác nhau liên quan đến các ứng dụng có sự tham gia hoặc có chủ ý của công nghệ kỹ thuật số. Trong suốt học kỳ, sinh viên sẽ thiết kế và thực hiện một dự án hợp tác để cải thiện một loạt các chỉ số công dân và mức độ dân chủ trong cộng đồng địa phương hoặc quốc gia với việc sử dụng các công nghệ truyền thông kỹ thuật số. Hợp tác với chính quyền địa phương / quốc gia hoặc một tổ chức dân sự sẽ được khuyến khích mạnh mẽ.

JMCO363 Lý thuyết về Hiệu ứng Truyền thông:

-       Khóa học này được thiết kế để giải quyết một loạt các chủ đề liên quan đến các hiệu ứng truyền thông xảy ra ở các cấp độ khác nhau. Trong khi hiểu khái niệm về hiệu ứng như một cái kết luận và nhiều mặt,

-       Khóa học này sẽ xem xét nhiều lý thuyết từ các lĩnh vực học thuật khác nhau, chẳng hạn như báo chí và truyền thông, tâm lý học, xã hội học, khoa học chính trị, v.v.

-        Khóa học này cũng sẽ thảo luận về các chủ đề quan trọng nhất và gây tranh cãi liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến các hiện tượng hiệu ứng truyền thông trong bối cảnh truyền thông liên tục phát triển.

JMCO375 Chiến lược và kế hoạch truyền thông quảng cáo:

-       Khóa học này giới thiệu cho sinh viên các khái niệm và kỹ năng cần thiết cho việc phát triển các chiến lược truyền thông và thực hành lập kế hoạch, mua và phân tích truyền thông cho quảng cáo. Sinh viên sẽ tìm hiểu những thuận lợi và khó khăn của việc đặt quảng cáo trên Internet, di động, ngoài gia đình, các phương tiện truyền thông phi truyền thống cũng như các phương tiện truyền thống như truyền hình, đài phát thanh, báo và tạp chí.

JMCO376 Nghiên cứu điển hình về quan hệ công chúng:

-       Sinh viên có được kiến thức lý thuyết và thực tiễn về quan hệ công chúng thông qua các nghiên cứu tình huống chuyên sâu về các chủ đề khác nhau bao gồm truyền thông về khủng hoảng và xung đột, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và Marketing PR. Khóa học này cho phép sinh viên điều tra và phân tích các vấn đề trong các trường hợp thực tế, và đề xuất các giải pháp thay thế cho những vấn đề đó.

JMCO377 Công nghệ Truyền thông:

-       Khóa học này kiểm tra quá trình phát triển của các phương tiện mới, bao gồm Internet, di động, dữ liệu lớn, robot, AI và IoT, v.v. Nó cung cấp phân tích các tính năng công nghệ và công nghiệp của phương tiện mới, các ví dụ chính về ứng dụng và hướng Sự phát triển tương lai.

JMCO362 Quản lý và Kinh doanh Truyền thông:

-       Khóa học này theo đuổi hiểu biết chung về kinh doanh và quản lý truyền thông. Nó nâng cao kiến thức chuyên môn và tinh thần kinh doanh để phân tích các công ty truyền thông khác nhau, đặc biệt là các công ty truyền thông mới, từ góc độ quản trị kinh doanh.

JMCO379 Media Industries and Convergence:

-       Khóa học này kiểm tra sự mở rộng và phát triển của các ngành truyền thông bằng cách tập trung vào sự hội tụ giữa các lĩnh vực truyền thông và truyền thống. Đặc biệt, nó phân tích sự hội tụ giữa các ngành công nghiệp truyền thông và các ngành y tế / tài chính / ô tô / giáo dục từ quan điểm hội tụ của công nghệ, mô hình kinh doanh và hệ sinh thái.

JMCO382 Entertainment Industries:

-       Khóa học này xem xét xu hướng phát triển hiện tại của các ngành giải trí khác nhau, bao gồm trò chơi, phim ảnh, âm nhạc và thể thao. Nó cũng phân tích các đặc điểm thể chế, công nghệ và văn hóa của các lĩnh vực giải trí ở Hàn Quốc và các quốc gia khác.

JMCO384 Lập kế hoạch sản xuất truyền thông:

-       Khóa học này sinh viên học lập kế hoạch sản xuất truyền thông bằng cách thiết kế và thực hiện các dự án thực tế.

-        Khóa học này giúp sinh viên có được kiến thức chuyên sâu về quá trình lập kế hoạch từ phát triển ý tưởng và câu chuyện, viết kịch bản, xử lý, phân bổ ngân sách, đến phát triển chiến lược tiếp thị.

-        Phương tiện truyền thông và các chủ đề của khóa học này có thể thay đổi theo từng học kỳ để phản ánh môi trường truyền thông đang thay đổi và sở thích của sinh viên.

JMCO385 Giới thiệu về Phê bình Truyền thông:

-       Khóa học này giới thiệu các cách tiếp cận quan trọng đối với phương tiện truyền thông. Sinh viên học các lý thuyết và quan điểm phê bình và áp dụng chúng vào các nội dung và hình thức truyền thông truyền thống và mới nổi.

JMCO387 Tính thẩm mỹ của phương tiện trực quan:

-       Khóa học này sinh tìm hiểu ý nghĩa xã hội và văn hóa của hình ảnh, sử dụng các lý thuyết thẩm mỹ của hình ảnh, phim và truyền hình.

-       Khóa học này chủ yếu tập trung vào những vị trí quan trọng của phương tiện trực quan trong xã hội hiện đại và tác động của chúng đối với văn hóa đương đại.

JMCO389 Bài luận về ảnh:

-       Khóa học này cung cấp các lý thuyết về phóng viên ảnh và giúp sinh viên tạo ra một câu chuyện tin tức bao gồm một số bức ảnh, lớn hoặc nhỏ, với chú thích tương đối dài.

JMCO392 Báo cáo đa phương tiện:

-       Khóa học này sinh viên học cách sử dụng nhiều yếu tố tin tức khác nhau bao gồm văn bản, ảnh, đồ họa thông tin và video clip để tạo ra một câu chuyện ở định dạng kỹ thuật số đa chiều.

JMCO394 Thực hành sản xuất phim tài liệu:

-       Khóa học này sinh viên học cách lập kế hoạch và sản xuất phim tài liệu. Thông qua kinh nghiệm sản xuất, sinh viên tìm hiểu các chức năng xã hội của phim tài liệu và ý nghĩa xã hội và văn hóa của chúng.

JMCO395 Sản xuất phim truyền hình thực tế:

-       Khóa học này sinh viên học những kiến thức cơ bản về sản xuất phim truyền hình.

-       Khóa học này đề cập đến các kỹ năng sản xuất phim truyền hình khác nhau như lập kế hoạch, viết, sản xuất và đạo diễn trong và ngoài không gian trường quay.

JMCO396 Phương tiện truyền thông và phân tích dữ liệu lớn:

-       Khóa học này tập trung vào các khía cạnh khoa học xã hội và nhân văn của Dữ liệu lớn, là công nghệ cốt lõi của Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4. Nó không chỉ cung cấp thảo luận chuyên sâu về công nghệ cốt lõi mà còn cung cấp giới thiệu về các ứng dụng khác nhau của phân tích dữ liệu lớn. Đặc biệt, sinh viên sẽ sử dụng các công cụ phân tích xã hội (ví dụ: Ma trận xã hội) để nhanh chóng phân tích một lượng lớn tin nhắn được đăng trên các dịch vụ mạng xã hội (SNS).

JMCO397 Khai thác dữ liệu phương tiện:

-       Khóa học này sẽ bao gồm các kỹ thuật chính để khai thác và phân tích dữ liệu văn bản để khám phá các mẫu thú vị, trích xuất kiến thức hữu ích và hỗ trợ ra quyết định trong lĩnh vực truyền thông và truyền thông.

JMCO444 Luật Truyền thông & Đạo đức:

-       Khóa học này bao gồm các vấn đề pháp lý và đạo đức trong ngành truyền thông, đặc biệt là những vấn đề mà báo chí phải đối mặt hàng ngày như quyền tự do báo chí, phỉ báng, xâm phạm quyền riêng tư, bản quyền, quyền được biết, v.v.

-       Đặc biệt hơn, khóa học này sẽ tập trung vào các vấn đề pháp lý phát sinh từ việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số của các chính phủ, doanh nghiệp và cá nhân.

JMCO446 Chiến dịch quảng cáo :

-       Khóa học này cung cấp cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về các khái niệm và lý thuyết quảng cáo với cơ hội thực hành để phát triển một chiến dịch quảng cáo hoàn chỉnh từ lập kế hoạch đến sản xuất. Sinh viên sẽ có được các kỹ năng trí tuệ và thực tiễn cần thiết để phát triển một chiến dịch quảng cáo có kế hoạch tốt và hiệu quả.

JMCO447 Chiến dịch Quan hệ Công chúng:

-       Khóa học này cung cấp cho sinh viên cơ hội thiết kế, thực hiện và đánh giá các chiến dịch quan hệ công chúng chiến lược cho các khách hàng thực tế. Họ sẽ học và áp dụng các phương pháp nghiên cứu, kỹ năng quản lý, khả năng giải quyết vấn đề, phát triển chiến lược và chiến thuật cho nhu cầu thực tế của khách hàng.

JMCO448 Nghiên cứu Truyền thông Chiến lược:

-       Khóa học này giới thiệu các phương pháp nghiên cứu có thể được sử dụng để kiểm tra hiệu quả của giao tiếp chiến lược dựa trên thuyết phục truyền thống cũng như giải trí.

-       Các dự án sẽ giúp sinh viên thiết kế và thực hiện các phương pháp nghiên cứu và đánh giá hiệu quả cho các chiến dịch truyền thông thương mại và công cộng.

JMCO451 Thiết kế Dịch vụ Truyền thông và Lập kế hoạch Kinh doanh:

-       Khóa học này rút ra các khái niệm cơ bản để phát triển các dịch vụ truyền thông khác nhau, bao gồm trò chơi, phim, Web-toon và thực tế ảo.

-       Khóa học này xác định chi tiết từng nội dung dịch vụ và thiết kế các hướng công nghệ để hiện thực hóa chúng.

-       Khóa học này cũng cung cấp các lý thuyết và thực tiễn chung để tạo ra công ty kinh doanh riêng của mỗi học sinh dựa trên các dịch vụ truyền thông.

JMCO452 Chính sách phương tiện:

-       Khóa học này kiểm tra các vấn đề về luật, thể chế, quy định và chính sách trong các lĩnh vực truyền thông khác nhau. Các chủ đề có thể bao gồm sự đa dạng của phương tiện truyền thông và quy định về quyền sở hữu / gia nhập, nội dung / quy định về quảng cáo, quy định truy cập, chính sách truyền tải lại và chính sách cạnh tranh, v.v.

JMCO453 Báo cáo điều tra:

-       Khóa học này nhằm nâng cao về báo cáo tin tức, trong đó sinh viên thực hành các nghiên cứu và báo cáo có hệ thống, chuyên sâu và nguyên bản. Sinh viên học cách sử dụng hồ sơ và dữ liệu công cộng với trọng tâm là công bằng xã hội và trách nhiệm giải trình.

JMCO4551 Xưởng sản xuất truyền thông:

-       Khóa học này là một trong ba hội thảo sản xuất phương tiện truyền thông (MPW) được thiết kế để sinh viên trải nghiệm nhiều loại sản phẩm truyền thông có thể xuất hiện và phát triển cùng với những thay đổi về văn hóa, xã hội và công nghệ. Trọng tâm của MPW thay đổi mỗi học kỳ để phản ánh môi trường truyền thông đang thay đổi và sở thích của sinh viên. Mỗi MPW được thiết kế để độc lập với nhau. Vì vậy, sinh viên có thể thi MPW3 mà không cần thi MPW1 hoặc MPW2.

-       Các chủ đề của MPW1 có thể bao gồm: podcast, Web-drama và các biến thể mới khác của hình thức và nội dung truyền thông cũ.

JMCO4572 Xưởng sản xuất truyền thông:

-       Đây là một trong ba hội thảo sản xuất phương tiện truyền thông (MPW) được thiết kế để sinh viên trải nghiệm nhiều loại sản phẩm truyền thông có thể xuất hiện và phát triển cùng với những thay đổi về văn hóa, xã hội và công nghệ. Trọng tâm của MPW thay đổi mỗi học kỳ để phản ánh môi trường truyền thông đang thay đổi và sở thích của sinh viên. Mỗi MPW được thiết kế để độc lập với nhau. Vì vậy, học sinh có thể thi MPW3 mà không cần thi MPW1 hoặc MPW2.

-       Các chủ đề của MPW2 có thể bao gồm: Việc chuẩn bị và sản xuất các phương tiện truyền thông dành cho một người, điều này sẽ cho phép sinh viên khám phá khả năng sáng tạo và tiềm năng của họ trong việc trở thành người sáng tạo và người khởi nghiệp kinh doanh.

JMCO4583 Xưởng sản xuất phương tiện:

-       Khóa học này là một trong ba hội thảo sản xuất phương tiện truyền thông (MPW) được thiết kế để sinh viên trải nghiệm nhiều loại sản phẩm truyền thông có thể xuất hiện và phát triển cùng với những thay đổi về văn hóa, xã hội và công nghệ. Trọng tâm của MPW thay đổi mỗi học kỳ để phản ánh môi trường truyền thông đang thay đổi và sở thích của sinh viên. Mỗi MPW được thiết kế để độc lập với nhau. Vì vậy sinh viên có thể thi MPW3 mà không cần thi MPW1 hoặc MPW2.

-        Các chủ đề của MPW3 có thể bao gồm: Kể chuyện trên web (ví dụ: Web-toons), kể chuyện trò chơi và tiền sản xuất các chương trình TV.

JMCO414 Phương pháp nghiên cứu phương tiện truyền thông:

-       Khóa học này bao gồm các phương pháp nghiên cứu đa dạng, bao gồm cả phương pháp định tính và định lượng, để tìm ra giải pháp cho các câu hỏi nghiên cứu trong báo chí và truyền thông.

Bài giảng đặc biệt của JMCO459 về Phân tích dữ liệu phương tiện:

-       Khóa học này đề cập đến các chủ đề đặc biệt được lựa chọn từ các vấn đề nóng hiện nay trong lĩnh vực phân tích dữ liệu truyền thông.

JMCO461 Media Các chủ đề đặc biệt về truyền thông 1:

-       Đây là một trong hai khóa học chủ đề đặc biệt (MCST) được thiết kế để giải quyết kịp thời nhiều vấn đề về truyền thông và truyền thông cũng như các chủ đề có thể xuất hiện cùng với những thay đổi xã hội và văn hóa.

-       Trọng tâm của khóa học này có thể được điều chỉnh mỗi học kỳ để phản ánh sự thay đổi của môi trường truyền thông và sở thích của sinh viên. Mỗi MCST được thiết kế để độc lập với nhau. Do đó, sinh viên có thể thi MCST2 mà không cần thi MCST1. Các chủ đề của MCST1 có thể bao gồm loạt bài tổng thể về truyền thông, cung cấp các bài giảng đặc biệt của những tên tuổi nổi tiếng trong ngành truyền thông.

JMCO462 Media Chủ đề đặc biệt về truyền thông 2:

-       Đây là một trong hai khóa học chủ đề đặc biệt (MCST) được thiết kế để giải quyết kịp thời nhiều vấn đề về truyền thông và truyền thông cũng như các chủ đề có thể xuất hiện cùng với những thay đổi xã hội và văn hóa.

-       Trọng tâm của khóa học này có thể được điều chỉnh mỗi học kỳ để phản ánh sự thay đổi của môi trường truyền thông và sở thích của sinh viên. Mỗi MCST được thiết kế để độc lập với nhau. Do đó, sinh viên có thể thi MCST2 mà không cần thi MCST1.

-       Các chủ đề của MCST2 có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, giao tiếp giữa các nền văn hóa và báo chí rô bốt.

                                  (Trích nguồn từ đại học Korea)

Với ngành truyền thông tại đại học Korea chúng ta thấy có rất nhiều chuyên ngành học cũng như rất nhiều chủ đề trong đó. Việc định hướng nghề nghiệp và theo đuổi đam mê đôi khi cũng không phải là điều dễ dàng gì. Nếu các bạn yêu thích chuyên ngành này hãy tìm hiểu và khám phá bản thân mình nhé. Có điều gì thắc mắc hãy liên lạc với Gsc qua 🍀 SĂN HỌC BỔNG HÀN QUỐC nhé

 

Chúc các bạn có sự lựa chọn đúng đắn nhất, để thành công!

Gsc content writer : Nguyễn Thị Lệ Huyền