Về chúng tôi

Kinh nghiệm du học


 Phân biệt erkennen/verstehen/merken - tiếng Đức dễ nhầm 

 5 wichtige Wörter - in der Apotheke | Giỏi tiếng Đức (part 1) 


Kỉ niệm GSC 4 tuổi

Bạn Nhung có cảm nhận gì khi gặp GSC?