KHoa truyền thông tại đại học yonsei có những chuyên ngành nào?

Chào các bạn!

Ngành truyền thông đang bùng nổ và các trường truyền thông tại Hàn Quốc cũng đang không ngừng đổi mới để bắt kịp su hướng chung toàn cầu nhằm thu hút các sinh viên quốc tế theo học. Nói về trường truyền thông thì không thể không nhắc đến khoa truyền thông tại đại học Yonsei một ngôi trường nổi tiếng tại Hàn Quốc. Hôm nay Gsc sẽ cùng các bạn khám phá ngành học truyền thông tại ngôi trường  nhé!

1.  Mục tiêu  ngành truyền thông Yonsei hướng đến:

-   Giao tiếp là cơ sở nền tảng của xã hội. Cách các chuẩn mực, cấu trúc và thể chế giao tiếp dân chủ và hiệu quả là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc xác định loại xã hội bạn đang phải đối mặt

-    Khả năng hiểu biết sâu sắc về các loại hình giao tiếp giữa các cá nhân, nhóm, tổ chức và quốc gia, và khả năng giao tiếp thông suốt bằng cách sử dụng các phương tiện thích hợp nhất trong các tình huống giao tiếp cụ thể là khả năng không thể thiếu đối với những công dân sống trong thời hiện đại. xã hội

-   Sự phát triển công nghệ, toàn cầu hóa và sự phức tạp ngày càng tăng của xã hội liên tục thay đổi cách mọi người giao tiếp.

-    Sự thay đổi vĩ mô này đã tạo ra những thay đổi đáng kể không chỉ trong giao tiếp mặt đối mặt nơi mọi người gặp gỡ, mà còn trong giao tiếp qua trung gian thông qua các phương tiện truyền thông.

-   Những thay đổi mang tính cách mạng cũng đang được tiến hành trong lĩnh vực báo chí đóng vai trò như một diễn đàn công cộng xã hội.

-    Những thay đổi đáng kể cũng đã bắt đầu trong các lĩnh vực truyền thông chiến lược như quảng cáo, PR và các chiến dịch dựa trên các công nghệ và kỹ thuật truyền thông khác nhau.

-    Khoa Truyền thông Yonsei cung cấp một chương trình giảng dạy tập trung vào việc giáo dục các nhà lãnh đạo trong các lĩnh vực truyền thông gồm: truyền thông, báo chí, video, quảng cáo và quan hệ công chúng mang tính cách mạng và  luôn thay đổi không ngừng

2.  Mục tiêu giáo dục được đặt ra như sau:

yonsei university
yonsei university

-  Nhận thức được tầm quan trọng của giao tiếp dân chủ và đồng thời, phát triển như những công dân thực hành giao tiếp đa dạng với tư cách là các thành viên tham gia vào xã hội.

-  Có khả năng làm lãnh đạo với kỹ năng giao tiếp tốt trong các lĩnh vực của xã hội hiện đại.

- Được trang bị khả năng kể chuyện, sử dụng nhiều phương tiện khác nhau đồng thời thích ứng tích cực với môi trường truyền thông thay đổi nhanh chóng.

-  Tìm hiểu một cách có hệ thống lý thuyết khoa học, phương pháp luận và các ví dụ thực tế về các hiện tượng giao tiếp.

-  Khuyến khích kiến thức chuyên môn, nhận thức đạo đức và phản biện hợp lý liên quan đến báo chí, truyền thông và các lĩnh vực truyền thông chiến lược.

3. Lịch sử của khoa thông tin liên lạc:

yonsei university
yonsei university

-   Khoa Truyền thông được thành lập với tên gọi Khoa Báo chí và Phát thanh trực thuộc Trường Cao đẳng Khoa học Chính trị và Luật vào năm 1972 để nghiên cứu các hiện tượng truyền thông và báo chí.

-  Năm 1976, trường đào tạo thạc sĩ cao học được thành lập, đến năm 1979 mở khóa học tiến sĩ. Tháng 12 năm 1980, Trường Cao đẳng Khoa học Chính trị và Luật chuyển sang Trường Cao đẳng Khoa học xã hội.

-   Tháng 3 năm 2006, cơ cấu và tên gọi của bộ môn đổi thành Sở thông tin liên lạc.

4.   Các lĩnh vực chính và trọng tâm của ngành truyền thông:

Truyền thông và Nhân văn:

-   Hiểu được vai trò của giao tiếp trong quá trình hình thành và phát triển bản thân, xây dựng và duy trì mối quan hệ giữa các cá nhân, đối thoại và cảm thông, thay đổi thái độ và hành vi.

-    Một nghiên cứu vi mô về các vấn đề của phương tiện và truyền thông. (Mối quan hệ và giao tiếp giữa các cá nhân, Tâm lý học truyền thông, Giao tiếp thuyết phục, Phát triển khả năng giao tiếp)

 Truyền thông và Văn hóa xã hội:

-   Đánh giá quan trọng về các quá trình và hậu quả của các hệ thống văn hóa và xã hội và các hệ thống truyền thông / phương tiện truyền thông.

-   Cố gắng hiểu cấu trúc xã hội của các phương tiện truyền thông và các vấn đề truyền thông. (Truyền thông và xã hội, Truyền thông chính trị, Truyền thông và ý kiến công chúng, Công nghệ truyền thông và cộng đồng, Rủi ro xã hội và truyền thông)

 Truyền thông và Phương tiện Trực quan:

-  Phát triển các kỹ năng sản xuất, quản lý và phê bình cần thiết cho một môi trường truyền thông thay đổi nhanh chóng dựa trên sự hiểu biết về các quy trình sản xuất phương tiện truyền hình và truyền hình cũng như thay đổi cơ cấu công nghiệp.

-  Hiểu về Phát thanh truyền hình, Lý thuyết sản xuất hình ảnh, Thực hành sản xuất video, Tổ chức truyền thông và khán giả

 Báo chí và Truyền thông Kỹ thuật số:

-  Hiểu được ý nghĩa xã hội, kinh tế, chính trị và chức năng của hoạt động báo chí và trên cơ sở hiểu biết đó, trau dồi khả năng thích ứng với môi trường báo chí mới (Xã hội học về Tin tức, Truyền thông mạng, Báo chí Trực tuyến, Thực hành Báo chí)

 Công nghệ và hệ thống truyền thông:

-  Người ta thường cho rằng những thay đổi trong công nghệ truyền thông đi trước những thay đổi trong xã hội loài người, luật pháp và thể chế văn hóa. Ngược lại, thay đổi thể chế có xu hướng dẫn đến thay đổi công nghệ truyền thông.

- Chú trọng bồi dưỡng những nhân tài có khả năng và tầm nhìn để tối đa hóa chức năng thuần túy của công nghệ và giảm thiểu chức năng ngược lại để phù hợp với những thay đổi của công nghệ truyền thông. (Luật Truyền thông, Truyền thông và Thay đổi Xã hội, Lý thuyết Viễn thông)

 Truyền dữ liệu:

-  Dữ liệu là chìa khóa để làm cho hệ thống liên lạc của các cá nhân và tổ chức trở nên khả thi.

-  Sinh viên sẽ học cách thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu một cách hiệu quả để dẫn đầu môi trường truyền thông kỹ thuật số và trau dồi kỹ năng hợp tác với các ngành khác. (Dữ liệu lớn và xã hội, Thu thập và Phân tích truyền thông trực tuyến, Tạp chí dữ liệu)

Truyền thông chiến lược:

-   Hiểu biết về quy trình thiết lập một chiến lược truyền thông sáng tạo và thuyết phục để các cơ quan và tổ chức thiết lập và duy trì mối quan hệ lâu dài, cùng có lợi. (Các lý thuyết về quan hệ công chúng, truyền thông sức khỏe, truyền thông tổ chức, quảng cáo và phương pháp nghiên cứu PR)

 Truyền thông tiếp thị kỹ thuật số:

-  Một nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn về các chiến lược truyền thông tiếp thị khác nhau bằng cách sử dụng các phương tiện kỹ thuật số mới

-  Sinh viên sẽ trau dồi khả năng tối đa hóa hiệu ứng chiến dịch tiếp thị thông qua tương tác với người tiêu dùng. (Hiểu biết về Quảng cáo, Truyền thông Tiếp thị Tương tác, Chiến dịch Truyền thông Tiếp thị)

 Kể chuyện kỹ thuật số:

-  Hiểu biết các quy trình và tác dụng của kể chuyện kỹ thuật số để có được công nghệ kể chuyện kỹ thuật số một cách sáng tạo. (Kể chuyện tương tác, Thiết kế và văn hóa trò chơi, Thiết kế giao diện, Hội thảo thiết kế truyền thông)

5.  Triển vọng và con đường nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp:

 Yonsei university
Yonsei university

-  Tốt nghiệp Khoa truyền thông, sinh viên sẽ lấy bằng Cử nhân Truyền thông.

-  Sinh viên tốt nghiệp làm việc trong các lĩnh vực khác nhau liên quan đến truyền thông bao gồm: truyền thông, công nghệ thông tin, quảng cáo, tiếp thị, quan hệ công chúng, phim, kể chuyện kỹ thuật số và dữ liệu cũng như hoạt động trong lĩnh vực báo chí và sản xuất 

-   Sinh viên tốt nghiệp cũng có thể làm việc trong chính phủ, đảng phái chính trị, nghề luật, công ty, viện nghiên cứu, tổ chức dân sự, tổ chức quốc tế và nhiều người tiếp tục học lên cao học và theo đuổi sự nghiệp học giả.

6.  Các hoạt động của sinh viên:

-   Sinh viên trong Khoa truyền thông đạt được kiến thức trong các lĩnh vực mà họ quan tâm không chỉ thông qua các bài giảng trên lớp mà còn thông qua các hoạt động tự quản do sinh viên hướng dẫn.

-   Các hoạt động hiện đang được sinh viên lãnh đạo bao gồm: Phòng truyền thông, Hội đồng sinh viên, Ban nhạc, Câu lạc bộ quảng cáo, Câu lạc bộ bóng đá, Sản xuất video, Sản xuất phim, Câu lạc bộ bóng rổ, Hội báo chí, Câu lạc bộ âm nhạc và Câu lạc bộ khiêu vũ....

Các bạn có thấy trường truyền thông tại Yonsei đào tạo các ngành học có khác gì so với các trường đại học khác tại Hàn Quốc không? Mỗi trường đều có điểm chung và điểm riêng mới tạo lên được sự khác biệt phải không nào? Nếu yêu thích ngành học này các bạn hãy tìm hiểu thêm nhiều bài viết của Gsc nhé. Nếu còn điều gì thắc mắc hãy liên lạc với chúng tôi qua 🍀 SĂN HỌC BỔNG HÀN QUỐC .

Chúc các bạn thành công!

Câu  hỏi của bạn

 

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.