Những công việc lương cao tại Đức

Sau khi tốt nghiệp thì sinh viên nào cũng muốn tìm cho mình một công việc tốt, công việc phù hợp với ngành học và năng lực. Để giúp các bạn sinh viên định hướng được tương lai tốt hơn, trong bài viết này GSC sẽ đưa ra danh sách bao gồm những công việc và bảng lương kèm theo để chúng mình có thể so sánh và có một cái nhìn bao quát hơn. Mước lương dưới đây là lương Butto ( chưa trừ thuế ) tính theo 1 năm, đó là mức lương đối với những bạn kinh nghiệm < 10 năm. 

Ở Đức thì không có khái niệm " việc nhẹ lương cao", người Đức làm ra làm và chơi ra chơi. Khi làm việc thì tập trung ở cường độ cao và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc. Nếu các bạn sinh viên muốn thành công sau này thì cần phải hiểu người Đức một cách sâu sắc. Tuy việc lương Brutto và Netto có sự chênh lệch nhưng các bạn sẽ không phải mệt mỏi, chật vật bon chen nghĩ ra công việc làm thêm để tăng thu nhập do lo không thể đủ chi tiêu sinh hoạt. Để có được mức lương như trên, các bạn phải cố gắng nỗ lực rất nhiều, không phải người Đức nào cũng có một mức lương mong muốn như vậy. Người Đức cố gắng một phần thì người Việt mình phải cố gắng mười phần. Hãy xác định tư tưởng rõ ràng để không có một sự mơ tưởng về " giấc mơ màu hồng " ngoài tầm với. 

Thân, 

 

GSC