6 lý do nên du học tại Nhật Bản

 

1.  Về điều kiện tự nhiên-kinh tế-xã hội của đất nước Nhật Bản