Kinh nghiệm phỏng vấn tại đại sứ quán

 Phỏng vấn tại đại sứ quán là bước đi bắt buộc đối với sinh viên nộp hồ sơ apply vào trường không phài là Visa thẳng tại Hà Nội ( Một số trường hợp là trường ưu tiên nhưng không được cấp code visa vẫn phải phỏng vấn) và tại tổng lãnh sự quán tại thành phố Hồ Chí Minh. Trên thực tế, có rất nhiều bạn ở GSC đã phải trải qua phỏng vấn này, tuy nhiên, tỉ lệ đâu không phải là 100%. Vậy, hãy cùng GSC tìm hiểu giúp các bạn xem buổi phỏng vấn của các bạn như thế nào.