Học tiếng Hàn qua bài hát

phát âm ka,na,da

phát âm

tổng hợp chữ cái tiếng Hàn (siêu vui nhộn)


Học tốt tiếng Hàn Quốc

Hãy để GSC giúp các bạn tiến lại gần các OPPA thêm chút nữa nhé!

 

Một lớp học mang tên “Tiếng Hàn Oppa cấp tốc” sẽ được mở ra. Lớp học sẽ làm sáng tỏ lý do vì các bạn tích cực cày view, xem oppa mà vẫn không thể giỏi tiếng Hàn.