Khoa giáo dục tiếng Hàn - ĐẠI HỌC korea

Chào các bạn!

Nhằm mong muốn giúp cho các bạn hiểu thêm về các chuyên ngành của trường đại học Korea- Hàn Quốc. Hôm nay Gsc sẽ lại giới thiệu đến cho các bạn khoa ngôn ngữ của trường đại học này cho các bạn tiện tham khảo thêm để cùng vạch ra được phương hướng học tập cho mình nhé.

1. Giới thiệu chung về khoa giáo dục ngôn ngữ Hàn Quốc:

-       Được thành lập vào năm 1978 dựa trên triết lý“Cứu quốc thông qua giáo dục” của Đại học Hàn Quốc nhằm bồi dưỡng và đào tạo giáo viên.

-       Trải qua hơn 4 thập kỷ khoa giáo dục của trường đã đóng góp rất nhiều cho ngành giáo dục bằng cách đào tạo ra hơn 1.700 chuyên gia.

-       Ngoài ra phải kể đến những đóng góp quan trọng trong các lĩnh vực học thuật, báo chí, quảng cáo, xuất bản và hành chính công.

-       Khoảng 200 sinh viên hiện đang theo học tại khoa giáo dục ngôn ngữ Hàn Quốc dưới sự hướng dẫn của tám giáo sư toàn thời gian rất nổi tiếng trong các lĩnh vực giáo dục ngôn ngữ Hàn Quốc, ngôn ngữ học Hàn Quốc, văn học Hàn Quốc hiện đại và văn học Hàn Quốc cổ điển.

-       Khoa là nơi có nhiều hiệp hội học thuật và các hoạt động câu lạc bộ dành cho sinh viên, bao gồm Hiệp hội các giáo viên triển vọng để thực hành giáo dục chân chính, Văn học giáo dục, Nghiên cứu ngôn ngữ Hàn Quốc, Văn học hiện đại, Văn học cổ điển và hoạt động câu lạc bộ Aurrm (ban nhạc gõ truyền thống Hàn Quốc ).

-       Tháng 11 hàng năm khoa thường tổ chức một hội thảo học thuật và xuất bản các kỷ yếu từ sự kiện đó. Sinh viên của khoa tích lũy kiến thức lý thuyết và kinh nghiệm thực địa thông qua các chuyến đi thực tế học thuật và thực hành giảng dạy trong năm thứ hai và năm cuối

-       Các sinh viên tốt nghiệp suất sắc trở thành giáo viên sau khi vượt qua kỳ thi tuyển dụng giáo viên mỗi năm, và một số vào trường cao học để trở thành giáo sư.

-       Sinh viên tốt nghiệp ra trường sẽ làm việc cho các công ty báo chí, phát thanh truyền hình, xuất bản hoặc các tổ chức chính phủ hoặc tham gia vào sáng tạo và phê bình văn học.

2. Khoa đề ra các mục tiêu giáo dục cụ thể của thế kỷ 21 như sau:

Korea university
Korea university

- Đào tạo những giáo viên xuất sắc được trang bị những năng lực và phẩm chất cần thiết để giáo dục tiếng Hàn hiệu quả ở các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

-  Đào tạo các chuyên gia trong việc thực hiện các chính sách liên quan đến giáo dục tiếng Hàn và các chuyên gia có thể thực hành các kỹ năng giao tiếp sáng tạo trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo và văn hóa.

-   Bồi dưỡng các chuyên gia có thể tiến hành nghiên cứu có hệ thống về ngôn ngữ và văn học Hàn Quốc và tìm kiếm giáo dục tiếng Hàn lý thuyết có tính đến môi trường học thực tế.

3. Chi tiết về ngành học( Bậc cử nhân):

KLLE 104  : Giới thiệu về ngôn ngữ Hàn Quốc

KLLE 154 : Thực hành viết nâng cao

KLLE 201 : Giới thiệu văn hoc Hàn Quốc

KLLE 212 : Giáo dục lớp cổ điển

KLLE 213 : Viết Logical

KLLE 255 : Các lý thuyết về dậy học tiếng Hàn

KLLE 316 : Lịch sử của ngôn ngữ Hàn Quốc

KLLE 368 : Phân tích sách ngoại ngữ Hàn Quốc và phương pháp dạy học

KLLE 407 : Lịch sử văn học Hàn Quốc hiện đại

KLLE 151 : Giới thiệu về văn học Sino Hàn Quốc

KLLE 203: Đọc trong thơe hiện đại

KLLE 204: Đọc truyện ngắn hiện đại 

KLLE 205: Giáo dục mức độ hiện đại

KLLE 206: Giáo dục thơ

KLLE 209: Giáo dục đọc và đọc

KLLE 214: Hàn Quốc tổng hợp

KLLE 215: Lý thuyết Hàn Quốc

KLLE 250: Tập viết

KLLE 252: Giáo dục văn học sino Hàn Quốc

KLLE 304: Giaó dục viết sáng tạo

KLLE 305: Giaó án thơ cổ điển

KLLE 306:  Giáo dục prose cổ điển

KLLE 307: Giáo dục văn học oral   

KLLE 311: Giáo dục grammar Hàn Quốc 

KLLE 312: Lịch sử văn học Hàn Quốc cổ điển

KLLE 313: Tâm lý học Hàn Quốc

KLLE 314:  Korean semantics 

KLLE 351: Đọc ở các cấp độ Hàn Quốc cổ điển

KLLE 352: Viết tiếng Hàn Quốc hiện đại 

KLLE 353: Giáo dục drama Hàn Quốc

KLLE 354: Người viết trước hiện đại 

KLLE 355: Giáo dục văn học Hàn Quốc cổ điển

KLLE 357: Giáo dục tiêu chí văn học

KLLE 359: Giáo dục nghe- nói

KLLE 360: Gramma Hàn Quốc chung

KLLE 405: Gramma và cuộc sống Hàn Quốc

KLLE 409: Giáo dục văn học Hàn Quốc hiện đại 

KLLE 452: Đọc bài thơ sino Hàn Quốc

4. Chi tiết về ngành học (Bậc thạc sĩ):

KLLE 453: Học bổng, giáo trình, khóa học chung cơ bản

KLE 501: Văn học và đọc cho trẻ em [3 Tín chỉ]:

KLE 502: Ngôn ngữ và Cuộc sống Hàng ngày

KLE 503: Nghiên cứu về ngữ pháp trường học

KLE 504: Giáo dục tiếng Hàn cho gia đình đa văn hóa

KLE 505: Giáo dục Lịch sử Hàn Quốc

KLE 506: Các lý thuyết trong giảng dạy ngữ pháp tiếng Hàn

KLE 507: Đọc thơ và Giáo dục I

KLE 508 Đọc Tiểu thuyết và Giáo dục I

KLE 509: Giảng dạy Văn học Cổ điển Hàn Quốc

KLE 510: Lịch sử Văn học Cổ điển Hàn Quốc

KLE 601: Nghiên cứu về Giáo dục Ngôn ngữ Hàn Quốc

KLE 602: Nghiên cứu về giáo dục viết

KLE 603: Nghiên cứu về giáo dục đọc

KLE 604: Nghiên cứu và phát triển sách giáo khoa về giáo dục ngôn ngữ Hàn Quốc

KLE 605: Nghiên cứu về giáo dục kỹ năng nói và nghe

KLE 701: Giáo trình và hướng dẫn giảng dạy Tiếng Hàn

KLE 622: Nghiên cứu về việc giảng dạy tiểu thuyết cổ điển Hàn Quốc II .

KLE 714: Lý thuyết Tài liệu giảng dạy Văn học

KLE 715: Nghiên cứu về kịch nghệ và giáo dục ngôn ngữ Hàn Quốc

KLE 716: Lý thuyết về giáo dục nhà thơ Hàn Quốc hiện đại

KLE 717: Nghiên cứu về chủ đề đặc biệt trong giáo dục Văn học I

KLE 718: Hội thảo về giáo dục văn học Hiện đại I

KLE 719: Các lý thuyết chung trong văn học cổ điển

KLE 720: Nghiên cứu về việc giảng dạy nghệ thuật biểu diễn của Hàn Quốc

KLE 721: Chuyên đề nghiên cứu về văn học cổ điển Hàn Quốc

KLE 722: Lý thuyết và thực hành văn học cổ điển Hàn Quốc

KLE 817: Đọc tiểu thuyết và giáo dục II

KLE 818: Đọc thơ và Giáo dục II

KLE 819: Lý thuyết về phương pháp giáo dục văn học Hiện đại

KLE 820: Lý thuyết về bài thơ và giáo dục hiện đại

KLE 821: Lý thuyết về tiểu thuyết và giáo dục Hiện đại

KLE 822: Lý thuyết về giáo dục nhà văn Hàn Quốc hiện đại II

KLE 823: Nghiên cứu về lý thuyết giáo dục Thơ II

KLE 824: Nghiên cứu về tài liệu giảng dạy văn học cổ điển Hàn Quốc

KLE 825: Nghiên cứu về giảng dạy thơ Trung Quốc

KLE 826: Nghiên cứu về giảng dạy phê bình cổ điển Hàn Quốc

KLE 827: Nghiên cứu về việc giảng dạy các nhà văn cổ điển Hàn Quốc I

KLE 828: Nghiên cứu về việc giảng dạy các nhà văn cổ điển Hàn Quốc II

KLE 829: Quan điểm thẩm mỹ về văn học cổ điển Hàn Quốc

KLE 916: Lý thuyết văn học và Giáo dục

KLE 917: Lý thuyết về giáo dục nhà thơ Hàn Quốc hiện đại II

KLE 918: Lý thuyết về tài liệu văn học hiện đại để giảng dạy

KLE 919: Lý thuyết đánh giá văn học Hiện đại

KLE 920: Hội thảo về kịch nghệ và giáo dục ngôn ngữ Hàn Quốc

KLE 921: Hội thảo về giáo dục văn học hiện đại II [3]

KLE 922: Nghiên cứu về chủ đề đặc biệt trong giáo dục văn học II

KLE 923: Nghiên cứu về việc giảng dạy các thể loại cổ điển của Hàn Quốc

KLE 924: Nghiên cứu về đánh giá văn học cổ điển Hàn Quốc

KLE 925: Nghiên cứu về phương pháp giảng dạy văn học cổ điển Hàn Quốc

KLE 926: Phương pháp giảng dạy về văn học cổ điển Hàn Quốc

KLE 927: về Giáo dục văn học cổ điển Hàn Quốc I

KLE 928: Hội thảo Nghiên cứu về giáo dục văn học cổ điển Hàn Quốc II

KLE 929: Nghiên cứu về việc giảng dạy văn xuôi cổ điển Hàn Quốc 

5. Học bổng:

Học bổng KU có giới hạn trong phạm vi ngan sách cho phép vì vậy sinh viên nên đăng ký sớm sẽ có cơ hội nhiều hơn

-    Học bổng 100% học phí dành cho sinh viên đạt thành tích suất sắc

-    Học bổng 50% học phí sinh viên có GPA được cải thiện khi so sánh hai học kỳ trước

Điều kiện để đạt học bổng:

-       Đã hoàn thành ít nhất một học kỳ tại KU

-       Đạt được ít nhất 12 tín chỉ và điểm trung bình trên 2.0 trong học kỳ trước

-       Không bị cảnh cáo học tập hoặc không vi phạm quy chế học tập trong học kỳ trước

Thời gian ứng tuyển:

-       Tháng 1 cho kỳ mùa xuân  

-       Tháng 7 cho kỳ mùa thu 

Trên đây Gsc đã tổng hợp rất chi tiết các mục trong ngành học ngôn ngữ hàn của cả bậc cử nhân và thạc sĩ, các bạn hãy tham khảo nhé. Có điều gì thắc mắc và cần giải đáp hãy liên hệ với Gsc qua  🍀 SĂN HỌC BỔNG HÀN QUỐC

Chúc các bạn thành công!