CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG HẤP DẪN TẠI ĐẠI HỌC SOGANG

  Trường đại học Sogang được thành lập năm 1960, tọa lạc tại quận Mapo, Seoul, Hàn Quốc. Đây là một trong những trường nghiên cứu hàng đầu và là trường đại học nghệ thuật tự do hàng đầu Hàn Quốc.

  Đại học Sogang nhằm mục đích giáo dục toàn thể con người với tình yêu và đức tin, tôn trọng các giá trị về ý thức nhân phẩm và khuyến khích theo đuổi và tìm kiếm sự học hỏi với sự tìm kiếm sự thật chân thành. Thông qua giáo dục này, giáo dục những người tài năng sẽ cống hiến cuộc sống của mình cho sự phát triển của một nền văn hoá nhân văn và cộng đồng.

Đại học Sogang nhằm mục đích giáo dục người dân có khả năng lãnh đạo nổi bật, những người có thể đóng góp cho xã hội và quốc gia với tinh thần cống hiến, ý thức trách nhiệm, các nhân vật trưởng thành và tích hợp. Ngoài ra, giáo dục những người cosmopolitan thực sự có thể góp phần vào sự thịnh vượng của quốc gia và hòa bình thế giới bằng cách hiểu được những thay đổi hiện tại của thế giới mọi lúc và đáp lại những thay đổi với những phán đoán quan trọng.

 

HỌC BỔNG

 

  Nhằm khuyến khích sinh viên nâng cao khả năng học tập, trường luôn có những chương trình học bổng lớn. Với các sinh viên quốc tế, có nhiều bạn có điều kiện tài chính không tốt, bạn có thể xin học bổng với các chương trình học bổng hấp dẫn như sau:

 

Học bổng

Phân loại

Chi tiết


Học bổng Nhập học I

Người nhận

Học sinh đứng đầu

Lợi ích

Nhận học bổng toàn phần trong 8 học kỳ (học phí + học phí đầy đủ) và bằng cấp được bảo

đảm để sống trong ký túc xá trong học kỳ liên quan

Điều kiện

Nhận quỹ học bổng liên tục nếu có ít nhất 12 giờ tín dụng trong học kỳ trước và điểm trung

bình GPA tối thiểu là 2,80 / 4,30


Học bổng Nhập học II

Người nhận

Đặt số sinh viên có điểm nhập học tuyệt vời không bao gồm sinh viên xếp loại hàng đầu

Lợi ích

Nhận 50% học bổng cho học kỳ tiếp nhận nhập học (học phí + 50% học phí) và được đảm bảo

đủ tiêu chuẩn để sống trong ký túc xá trong học kỳ liên quan


Học bổng nhập học III

Người nhận

50% trong số sinh viên được nhận vào

Lợi ích

Nhận học bổng cho học kỳ có liên quan nhập học vào trường (học phí + 25% học phí)


Học bổng nhập học IV

Người nhận

Có được TOPIK ít nhất là cấp 4, Hoàn thành từ Trung tâm Giáo dục Ngôn ngữ Hàn Quốc của

Đại học Sogang với KAP200 / KGP200

Lợi ích

Phí vào cửa (969.000 KRW theo tiêu chuẩn năm học 2015)

※ Việc lựa chọn người nhận học bổng sẽ được thông qua qua ủy ban xem xét học bổng trong Văn phòng Tuyển sinh.