NỘI DUNG PHỎNG VẤN MẪU - LÃNH SỰ HÀN QUỐC TP.HCM

Chào bạn, 

trong bài này Gsc gửi đến bạn một số nội dung đề bài, câu hỏi tham khảo của bài Test trong nội dung phỏng vấn Visa của lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn lưu ý là bài test chỉ được làm trong khoảng thời gian từ 10 - 15 phút, người coi thi sẽ yêu cầu nộp bài bất cứ lúc nào nên cần viết càng nhanh càng tốt nha. Ngoài nội dung câu hỏi dưới đây chũng mình còn cần viết 1 đoạn văn ngắn nữa. Chúng mình cùng tham khảo đề bài dưới đây nhé: 

Đề 1

*질문을 답하새요.

1. 어디에서 한국어를 배웠어요?

2. 3851 한국어를 쓰세요.

3. 부모님의 직업이 뭐예?

4. 사십오에 구십이를 더하면 얼마예요?

베트남 고향을 소개해 주세요.

-

*제트남으로 번역하십시오

1. 베트남에 커피를 수출하고 있어요?

2. 저는 매일 오레지 주스를 마셔요.

3. 한국의 전통 음식은 뭐예요?

4. 지금 열한시 오십오분입니.

*한국어로 번역하세요

1.              Tôi nên học tiếng Hàn như thế nào ?

3. Ở VN có nhiều khu du lịch không?

4. Nón truyền thống của VN là gì?

 

 

ĐỀ 2

*질문을 답하세요

베트남 고향에 대해서 소개하세요

1.              돈을 송금하거나 입금하려면 어디로 가야 해요?

2.              십에 국를 곱하면 얼마예요?

3. 3955 한국어로 쓰세요.

4. 한국의 유명한 가수나 배우 이름을 보세요.

*베트남어로 번역해 주십시오

1.              베트남의 유명한 배우를 알아요?

2. 과일 중에 어떤 과일 가장 좋아해요?

3. 저는 짧은 머리를 하고 있어요

4. 다닐 대학교 주소는 어디예요?

*한국어로 번역해 주십시오

1.              Học phí mắc quá

2. Tháng sau tôi định di du học HQ

3. T-ara là nhóm nhạc nổi tiếng của HQ

 

4. Sở thích của tôi là nghe nhạc và xem phim HQ

 

ĐỀ 3

*질문을 대답하세요

1. 한국어를 어디서 공부해요?

2. 6859쓰세요

3. 부모님은 무엇을 하세요?

4. 이십칠에 십이를 더하면 얼마예요?

*베트남어로 번역하세요

1. 저는 버스를 타고 학교에 가요

2. 고추가 매워서 싫어해요

3. 교통 사고가 나면 경찰서에 전화해야 합니다

4. 어제는 유월 이십일이 아니에요?

 

*한국어를 쓰세요

1. Tôi thường ngủ lúc 20h tối.

2. Hôm nay là ngày mấy tháng mấy ?

3. Bây giờ là mấy giờ mấy phút ?

4. Bạn đang sống cùng với gia đình phải không ?

Ảnh của Bạn Thảo Nhi
Ảnh của Bạn Thảo Nhi

 Bạn Nhi của chúng tớ đã xuất sắc hoàn thành bài phỏng vấn, đã lấy được Visa ngày 12.11 vừa qua và chuẩn bị sang trường SNU rồi đấy. Các bạn chăm chỉ học thì sẽ thành công thôi !

Chúc may mắn ! 

- Gsc -