Khoa ngôn ngữ tiếng Hàn tại trường đại học Sungkyunkwan( SKKU)

Các bạn thân mến!

Hôm nay Gsc lại giới thiệu thêm một trường đại học cũng có khóa ngôn ngữ tiếng Hàn, đó là trường đại học Sungkyunkwang. Chúng ta hãy cùng tham khảo thêm xem có điều gì khác biệt so với khoa ngôn ngữ tại đại học Korea mà ở bài viết trước Gsc đã đề cập không nhé!

1. Giới thiệu chung:

-       Khoa ngôn ngữ tiếng Hàn của SKKU được thành lập vào năm 1946 bởi Donam-JoYunje, người đứng đầu nghiên cứu lịch sử văn học cổ điển và Park-Jong-hwa, người đã đóng góp rất nhiều cho văn học hiện đại.

-       Trong 65 năm qua, khoa đã bảo vệ truyền thống và danh dự của các nhà khoa học ngôn ngữ và văn học Hàn Quốc

-       Cho đến nay hơn 2.500 sinh viên đã tốt nghiệp đóng những vai trò rất quan trọng trong mọi lĩnh vực của xã hội, đặc biệt là giáo viên phổ thông, giáo sư đại học, nhà văn, nhà thơ, nhà phê bình, nhà báo, nhà xuất bản và doanh nhân.

2. Các lĩnh vực nghiên cứu chính:

-       Văn học Hàn Quốc

-       Ngôn ngữ học Hàn Quốc.

Văn học Hàn Quốc được cấu tạo bởi văn học cổ điển bao gồm; thơ, văn xuôi, lịch sử văn học và văn hóa Trung Quốc ở Hàn Quốc thời đại truyền thống, cũng như văn học hiện đại bao gồm; thơ, tiểu thuyết, kịch và phê bình. Đồng thời cũng xem xét các hiện tượng ngôn ngữ và văn hóa của thời đại hiện đại.

Ngôn ngữ học Hàn Quốc là một lĩnh vực mà sinh viên có thể nghiên cứu lịch sử của ngôn ngữ Hàn Quốc, chữ cái, âm vị học, từ vựng, ý nghĩa, những thay đổi trong ngữ pháp, các trường hợp sử dụng, v.v.

Ngoài các khóa học giáo dục này, khoa cũng quản lý một khóa học liên quan đến cách viết thơ, tiểu thuyết và phê bình, và để đáp ứng nhu cầu của thời hiện đại và kết nối với nghiên cứu Đông Á, văn hóa so sánh và văn hóa toàn cầu để cung cấp nhiều khóa học giáo dục mới

Các loại học bổng:

1.      Học bổng chung:

·   Học bổng cho danh sách của trưởng khoa:

-       Được giảm từ 50% hoặc 70% học phí

Yêu cầu:

-       Đạt được hơn 12 tín chỉ (9 tín chỉ trong học kỳ 8) mà không có điểm F

-       Sinh viên giữ thứ hạng cao trong bộ

· Học bổng Moon-haeng (ưu tiên sinh viên gặp khó khăn về tài chính):

-       Có 3 mức giảm từ 30%, 50% và 100% học phí

Yêu cầu:

-       Đạt hơn 12 tín chỉ (9 tín chỉ trong học kỳ 8) mà không có điểm F

-       Có điểm trung bình như sau: A: 2,5 / B: 2,5 / C: 2,0 trở lên

·  Học bổng đóng góp:

-       Đạt được hơn 12 tín chỉ (9 tín chỉ trong học kỳ 8) mà không có điểm F

2.  Học bổng BK21 +:

-       Học viên tham gia kinh doanh BK21 Plus sẽ được trả 600.000 won / tháng cho sinh viên thạc sĩ, 1.000.000 won / tháng cho nghiên cứu sinh)

3.  Học bổng trường đại học liên kết:

-       Học bổng dành cho sinh viên có điểm số cao và mong muốn theo học các khóa học thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại trường cao học tổng hợp.

4.  Học bổng CORE:

Loại học bổng này được trả cho các thành viên của doanh nghiệp CORE đang học lớp ba hoặc lớp bốn của trường đại học và dự kiến học lên cao học hoặc đang trong các khóa học thạc sĩ sẽ được nhận học bổng ít nhất 500.000 won / tháng

Điều kiện nhận học bổng:

Đủ các điều kiện sau:

-       Sinh viên có hồ sơ học tập xuất sắc

-       Sinh viên đang gặp khó khăn tài chính

-       Sinh viên nộp đơn xin học bổng hoàn chỉnh sớm

-       Sinh viên gương mẫu

Điều kiện về tiêu chuẩn học tập:

-       Sinh viên nhập học trước năm 2004:

-       Sinh viên đã kiếm được 15 giờ tín chỉ (12 giờ tín chỉ trong học kỳ trước học kỳ cuối cùng) trong học kỳ trước với điểm trung bình tối thiểu là 2.0

-       Sinh viên nhập học năm 2005 trở về sau:

-       Sinh viên đã kiếm được 12 giờ tín chỉ (9 giờ tín chỉ trong học kỳ ngay trước học kỳ cuối cùng) trong học kỳ trước với điểm trung bình tối thiểu là 2,0

Các trường hợp ngoại lệ:

-       Sinh viên đăng ký lại (các) học kỳ bổ sung do không đủ điểm hoặc yêu cầu về số giờ tín chỉ để tốt nghiệp phải trả toàn bộ học phí để đăng ký học bổng.

-       Sinh viên không được có điểm trượt trong học kỳ trước để đủ điều kiện nhận học bổng xuất sắc trong học tập.

-       Sinh viên sau năm 2005 cũng phải nộp đơn trong thời gian quy định để đủ điều kiện nhận học bổng (tuy nhiên, sinh viên được miễn học phí sẽ không đủ điều kiện tham gia học bổng này).

Lưu ý:

Thời gian nộp đơn xin học bổng sẽ được bắt đầu vào cuối học kỳ ngay trước học kỳ nhận học bổng, ví dụ như sau:

-       Để nhận được học bổng cho học kỳ 2 năm 2020, sinh viên phải nộp đơn xin học bổng trong thời gian nộp đơn xin học bổng vào cuối học kỳ 1 năm 2020.

-       Sinh viên phải kiểm tra các thông báo cho thời gian nộp đơn sẽ được thông báo trên trang web của trường đại học (đại học)

Quy trình đăng ký học bổng:

-       Truy cập Dịch vụ mạng nội bộ Sungkyunkwan (SKKU GLS) - Quản lý yêu cầu ứng dụng - Học bổng - Menu ứng dụng sau đó điền vào đơn đăng ký và gửi tất cả các tài liệu liên quan đến văn phòng bộ phận bạn sẽ học.

Thanh toán học bổng có 2 hình thức:

-       Nếu được nhận học bổng thì sẽ được khấu trừ trong báo cáo học phí

-       Nhận học bổng được thanh toán bằng tiền mặt (thanh toán vào tài khoản ngân hàng của sinh viên hoặc cấp giấy chứng nhận học bổng)

Đăng ký tài khoản nhận học bổng:

-       Chuyển đến  trang quản lý yêu cầu - Đơn xin học bổng - Nhận học bổng (GLS) và điền các thông tin tài khoản riêng của bạn

Đơn xin học bổng ngoài khuôn viên trường từ các tổ chức học bổng:

-       Ngoài suất học bổng của trường còn có các tổ chức bên ngoài cũng tham gia trao học bổng cho sinh viên suất sắc. Những thông chi tiết về suất học bổng này sẽ được đăng thường xuyên trên SKKU hoặc trên trang wed của khoa

Ở bài viết này Gsc giới thiệu rất cẩn thận và tỉ mỉ các suất học bổng cũng nhhư ngành học của trường đại học SKKU rồi đó. Các bạn muốn biết thêm thông tin gì hãy liên hệ ngay với Gsc qua trang 🍀 SĂN HỌC BỔNG HÀN QUỐC nhé

Chúc các bạn thành công!