NGÀNH HỌC NỔI BẬT

Đối với mỗi du học sinh, khi lựa chọn đất nước để tiếp tục con đường học vấn của mình luôn phải đặt ra câu hỏi: Chuyên ngành mình theo học có được đào tạo tốt ở đất nước ấy không? Và đối các bạn lựa chọn du học tại Tây Ban Nha cũng vậy. Trong bài viết này, GSC sẽ chia sẻ một số ngành học được đào tạo tốt và được nhiều sinh viên lựa chọn tại Tây Ban Nha.