học bổng ngành QUẢN TRỊ KINH DOANH

Rất nhiều bạn sinh viên lựa chọn cho mình ngành quản trị kinh doanh để du học và hướng tới các chương trình học bổng. Trong bài viết này GSC sẽ cung cấp thông tin những chương trình học bổng của một số trường đại học Hàn Quốc tiêu biểu dành cho sinh viên quốc tế học ngành quản trị kinh doanh.

       1. Trường đại học Sejong

 

v Học bổng cho sinh viên cử nhân

 

Loại học bổng

Quyền lợi

Yêu cầu

Học bổng A-1

Phí xét hồ sơ và học phí kì đầu

- Đạt một trong những yêu cầu sau

 

TOEFL

IELTS

TEPS

TOEIC

PTE A

CET-6

TOPIK

 

PBT/ITP

CBT

IBT

 

Score

647

273

112

8

865

955

77

550

6

 

 

 

Học bổng A-2

70% phí xét hồ sơ và học phí kì đầu

- Đạt một trong những chứng chỉ ngoại ngữ ở cấp độ dưới đây hoặc cao hơn

 

TOEFL

IELTS

TEPS

TOEIC

PTE A

CET-4

TOPIK

 

PBT/ITP

CBT

IBT

 

Score

600

250

100

6.5

719

865

68

625

5

 

 

 

Học bổng B

Học phí 4 năm

- Có chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK Level 6 và  đạt một trong những chứng chỉ ngoại ngữ ở cấp độ dưới đây hoặc cao hơn

 

 

TOEFL

IELTS

TEPS

TOEIC

PTE A

CET-4

 

PBT/ITP

CBT

IBT

 

Score

500

185

62

5.0

446

540

44

400

 

Data

 

 

 

 

v Học  bổng thạc sĩ

*    Những sinh viên quốc tế đáp ứng được những yêu cầu dưới đây thì sẽ được học bổng 100% (100% học phí và phí đăng kí)

*   Những sinh viên đáp ứng được điều kiện ngoại ngữ dưới đây sẽ được học bổng 40% phí đăng kí và học phí: Topik 5/ IELTS 5.5 hoặc Toefl IBT 80. 

 *      Những sinh viên quốc tế đã học tiếng tại đại học Sejong và đạt được Topik từ 3-6 sẽ được học bổng tương ứng từ 20% - 50%.

                Topik 6 và IELTS 5.5 sẽ được học bổng 100%. 

      2. Trường đại học Chungang

v Học bổng cử nhân:

           Học bổng 50% học phí dành cho những sinh viên được Topik 5 trở lên.

Những sinh viên đạt được yêu cầu dưới đây sau kì học đầu tiên sẽ đạt những học bổng sau:

-       Học bổng 100% học phí khi điểm cuối kì đạt 4.0

-       Học bổng 50% học phí khi điểm cuối kì đạt 3.7

-       Học bổng 35% học phí khi điểm cuối kì đạt 3.3

v Học bổng thạc sĩ

 

Kì học đầu

Những sinh viên được đánh giá > 80 điêm/100 khi nộp hồ sơ đăng kí

50% học phí

Sinh viên quốc tế được Topik 5

70% học phí

Những sinh viên được Topik 6 hoặc IELTS 6.5

100% học phí

Kì 2 ~ 4

Điểm trung bình 4.3

70% học phí

Điểm trung bình từ 3.0 – 4.3

50% học phí

      3. Trường đại học Hankuk

 

Loại học bổng

Dành cho sinh viên

Thời gian được nhận học bổng

Yêu cầu và số lượng

Veritas

Sinh viên mới

190% học phí cho toàn chương trình

- sinh viên đạt 96/100 theo đánh giá hồ sơ nhập học.

- 1~2 sinh viên

Pax

Sinh viên mới

100% học phí cho toàn chương trình

- sinh viên đạt 93/100 theo đánh giá hồ sơ nhập học.

- 1~2 sinh viên

Creatio

Sinh viên mới hoặc chuyển tiếp

50% học phí cho toàn chương trình

  - sinh viên đạt 90/100 theo đánh giá hồ sơ nhập học.

- 1~2 sinh viên

HUFS Language I

Sinh viên mới hoặc chuyển tiếp

Miễn phí đăng kí

Tất cả các sinh viên hoàn thành ít nhất hai kì học tiếng tại trường

HUFS Language II

Sinh viên mới hoặc chuyển tiếp

Miễn phí đăng kí và 50% học phí kì đầu

Tất cả sinh viên hoàn thành ít nhất hai kì học tiếng tại trường và đạt Topik 5 trở lên

HUFS Global

Sinh viên mới hoặc chuyển tiếp

30% học phí cho toàn chương trình

Tất cả các sinh viên đạt 80/100 theo đánh giá hồ sơ nhập học vào Global campus

International

Academic

Sinh viên đang học ở trường

KRW 1,000,000 ~ 1.500,000

/mỗi kì

Điểm cuối kì được từ 3.0 trở lên

- 40-50 sinh viên

4. Trường đại học Korea

v Học bổng cử nhân:

Học bổng loại A và B tương ứng với 100% và 50% học phí bao gồm cả phí xét hồ sơ , sinh viên cần có điểm tổng kết 3.3 sau mỗi kì để duy trì học bổng trong suốt thời gian học.

v Học bổng thạc sĩ:

 

Học bổng 100% ( học phí và phí xét hồ sơ): sinh viên có điểm trung bình 3.57/4.0 trở lên, IELTS 7.0 hoặc Topik 6 và được khoa giới thiệu.  

Học bổng 50% ( học phí ): sinh viên có điểm trung bình 3.14/4.0 trở lên, IELTS 6.0 hoặc Topik 4 trở lên và được khoa giới thiệu.

5. Trường đại học Sogang

    v Học bổng cử nhân:  

- Những viên viên được đánh giá cao trong kì nhập học sẽ được trao học bổng từ 25% - 100% học phí toàn bộ chương trình học. 

Những sinh viên có Topik 4 hoặc đạt KAP200/KGP200 sau khi học tiếng tại trường Sogang sẽ được miễn phí đăng kí. 

    v Học bổng thạc sĩ:

- Những sinh viên có Topik 5 hoặc IELTS 5.5 trở lên thì có cơ hội nhận được học bổng 80% học phí, nếu điểm cuối kì đều trên 3.5 thì sẽ được duy trì học bổng. 

- Những sinh viên có Topik 4 sẽ được nhận học bổng 40% và nếu điểm cuối kì đều trên 3.5 thì sẽ được duy trì học bổng cho kì tiếp theo.