Thư viện học bổng

Với một sinh viên thì không gì tuyệt vời hơn là may mắn được học trong một trường đại học nổi tiếng và được nhận một suất học bổng tại trường. Nhưng bằng cách nào chúng ta có được đây, có rất nhiều sinh viên quan tâm đến học bổng và làm thế nào để săn được suất học bổng cho mình nhỉ! .Tại Hàn Quốc có nhiều trường đại học danh tiếng và xuất sắc cung cấp học bổng cho sinh viên quốc tế. Ngày hôm nay GSC sẽ giới thiệu đến cho các bạn quan tâm  đến du học Hàn Quốc về 10 trường đại học hàng đầu tại Hàn Quốc có học bổng . Các bạn cùng tham khảo nhé! 

9 chương trình học bổng Châu Âu 

🌿 Leiden University Excellence Scholarships ( Hà Lan )

The Leiden University Excellence Scholarship Programme (LExS)

dành cho sinh viên thạc sĩ tại Leiden University

€10,000 đến €15,000 học phí ~ 270 - 330 triệu học phí

🌿 University of Maastricht High Potential Scholarships (Hà Lan)

Học bổng toàn phần, hỗ trợ toàn bộ chi phí học tập, sinh hoạt và bảo hiểm cho sinh viên ứng tuyển vào chương trình thạc sĩ.

🌿 Amsterdam Excellence Scholarships (Hà Lan)

Học bổng AES cho sinh viên quốc tế hỗ trợ toàn phần : €25,000 covering tuition and living expenses. ( hơn 500 triệu )

🌿 Radboud University Scholarship Programme ((Hà Lan)

Đại học Radboud hỗ học bổng từ 50% - 100% cho sinh viên quốc tế ứng tuyển vào trường

🌿 Lund University Global Scholarships for Non-EU/EEA Students (Thuỵ Điển)

The Lund University Global Scholarship hỗ trợ học bổng 25%, 50%, 75% or 100% học phí

🌿 Chalmers IPOET Scholarships (Thuỵ Điển)

Chalmers hỗ trợ học bổng 75% học phí cho chương trình 2 năm thạc sĩ tại trường.

🌿 Uppsala University Global Scholarships (Thuỵ Điển)

Uppsala University hỗ trợ học bổng thạc sĩ toàn phần tại trường.

🌿 Emile Boutmy Scholarships for International Students (Pháp)

Emile Boutmy học bổng từ €5,000 to €10,000 dành cho 2 năm thạc sĩ hoặc €3,000 to €12,300 cho chương trình cử nhân.

🌿 Cambridge International Scholarships (Anh)

The University of Cambridge hỗ trợ học bổng chi trả phí University Composition Fee and a maintenance allowance sufficient cho sinh viên học tiến sĩ tại trường

5 học bổng Úc

🍁 ANU Global Diversity Scholarship

Australian National University cấp 150 suất học bổng cho sinh viên ứng tuyển vào trường

Học bổng lên tới $25,000/ 1 năm ( gần 500 triệu ). Sinh viên được chi trả 2 năm học.

Course: bất kì

Award: $25,000

Application Deadline: mở cả năm

Apply now

 

🍁 ANU Science Olympiad Scholarship

Học bổng nghiên cứu cho sinh viên đang học tập chương trình cử nhân tại trường quốc gia Úc.

Course: cử nhân

Award: 5,000$

Eligibility: phải được nhận ATAR of > 95

Application Deadline: 30.11.2019

Apply Now

 

🍁 Australia Awards Scholarships

Học bổng Chính phủ Úc

Course: cử nhân hoặc thạc sĩ

Award: đa dạng từ 50% - 100%

Apply Now

 

🍁 International Welcome Scholarship

Trường đại học Murdoch cấp học bổng :

Course: chương trình cử nhân và thạc sĩ

Award: $23,000 ( hơn 400 triệu )

Application Deadline: 30.11.2019

Apply Now

 

🍁 Melbourne Mobility Awards

Đại học Melbourne cấp học bổng :

Course: cử nhân và thạc sĩ coursework

Award: $6,000 ( gần 100 triệu )

Eligibility: cho học sinh đã nhập học tại trường

Application Deadline: 31.12.2019

Apply Now