chương trình quốc tế có thực tập tại mỹ của đại học Chungang

Chào các bạn!

Nhắc đến đại học Chungang hẳn tất cả cả các bạn biết đến đại học Hàn Quốc không còn xa lạ gì nữa phải không?. Với Gsc nhắc đến Chung Ang là nhắc đến những học sinh thân yêu của mình đã và đang có may mắn được học tập tại một trong những ngôi trường tốt nhất Hàn Quốc. Nhân dịp đọc được dòng tin nhắn học sinh của Gsc khoe về trường nên ad cũng giới thiệu đến cho các bạn đang quan tâm đến du học Hàn Quốc một cái nhìn nữa về Chung Ang với chương trình học quốc tế có thực tập taị Mỹ. Chắc chắn đây sẽ là một trải nghiệm vô cùng thú vị cho những ai được trao cơ hội này đấy nhé. Các bạn quan tâm thì hãy bắt đầu tìm hiểu ngay thôi nào!

1.      Giới thiệu về chương trình:

-       Tất cả các bài giảng ISP được thực hiện bằng tiếng Anh

-       Cung cấp nền giáo dục toàn diện trong nhiều lĩnh vực bao gồm kinh doanh và kinh tế toàn cầu và quan hệ quốc tế và cơ hội giao lưu với sinh viên từ nhiều nguồn gốc khác nhau

-       Cung cấp một loạt các chương trình du học và thực tập

-      Các chương trình trao đổi sinh viên (Viện Nghiên cứu Quốc tế Monterey, Đại học Phúc Đán, Đại học Ngoại giao Trung Quốc, Đại học Tổng hợp Lomonosov Moscow, Trường Kinh tế Đại học ở Nga, v.v.)

-       Các chương trình thực tập (Trung tâm Washington, Đại học Yangon của Myanmar, v.v.)

-       Cung cấp KGSP của NIIED (Viện Quốc gia về Giáo dục Quốc tế) (Chương trình Học bổng Chính phủ Hàn Quốc)

2.    Các chương trình học bổng:

-     Học bổng toàn cầu của KOGAS (Korea Gas Corporation)

-     Học bổng đầu vào

-     Học bổng nhập học đặc biệt

-    Học bổng học thuật

-    Học bổng giải thưởng sinh viên quốc tế

-    Học bổng du học

-    Học bổng chính phủ Hàn Quốc

-    Học bổng cho con cháu trực hệ của gia đình CAU

-    Học bổng trợ lý nghiên cứu

-    Học bổng tình nguyện

-    Học bổng GSIS DREAM

-    Học bổng toàn cầu học bổng

-    Học bổng từ các quỹ bồi dưỡng nhân tài quốc tế)

3.      Các cơ hội việc làm:

-       Cung cấp các diễn đàn kinh doanh khác nhau với các khách mời đặc biệt trong và ngoài nước

-       Sinh viên tốt nghiệp ISP có triển vọng việc làm tuyệt vời, thường làm việc cho các cơ quan chính phủ, tập đoàn và tổ chức tài chính lớn.

4 .    Các khóa học của chương trình:

Các khóa học cần thiết:

Phần A:

Phần B:

 

-      Kinh tế kinh doanh

-      Kinh doanh toàn cầu

-      Kế toán tài chính

-      Quan hệ quốc tế

-      Kinh tế chính trị quốc tế

 

-      Thống kê

-      Quản lý maketing

-      Tài chính doanh nghiệp

-      An ninh quốc tế

-      Kinh tế chính trị so sánh

 

 -       Sinh viên ISP được yêu cầu tham gia ít nhất tám ‘Khóa học bắt buộc’ từ phần A và B,  Sinh viên AITP được yêu cầu tham gia ít nhất bốn ‘Khóa học bắt buộc’ từ Phần A.

-       Yêu cầu khóa học (PRE) có thể được miễn cho những sinh viên vượt qua bài kiểm tra đủ điều kiện do GSIS quản lý. Sinh viên đủ điều kiện cho bài kiểm tra này phải hoàn thành một khóa học tương đương trong các chương trình đại học / sau đại học trước đó.

Các khóa học chính (Vấn đề toàn cầu & Kinh doanh):

Phần A:

 

Phần B:

 

-      Kinh tế kinh doanh (2)

-      Kinh tế tài chính

-      Kinh tế quốc tế

-      Đầu tư

-      Hiểu kinh doanh toàn cầu

-      Quản lý tài chính quốc tế

-      Các vấn đề hiện tại trên thị trường tài chính

-      Tiếp thị

-      Tiếp thị (I)

-      Tiếp thị toàn cầu

 

-      Chiến lược thị trường

-      Các vấn đề trong kinh doanh toàn cầu

-      Phương pháp nghiên cứu

-      Quản lý chiến lược

-      Các vấn đề đương đại trong kinh doanh quốc tế

-      Đổi mới dựa trên CNTT-TT

-      Đổi mới dựa trên CNTT-TT

-      Thị trường tài chính: Lý thuyết & Thực hành

-      Thị trường tài chính: Lý thuyết & Thực hành ()

-      Thị trường tài chính & Fin-Tech

 

Các khóa học Chính (Các vấn đề toàn cầu & Thương mại):

Phần A:

 

Phần B:

 

-      Phân tích chính sách đối ngoại

-      Sự phát triển quốc tế

-      Cơ hội và thách thức ở các nước đang phát triển

-      Hiểu xung đột và hợp tác trong các trường hợp IR

-      Kinh tế chính trị

-      Đánh giá tình huống trong quan hệ quốc tế

-      Nghiên cứu khu vực Châu Á

-      Năng lượng & Chính trị Quốc tế

-      Hiểu biết về nền kinh tế Trung Quốc

 

-      Các vấn đề toàn cầu đương đại

-      Quản trị và quản lý toàn cầu

-      Chính sách đối ngoại của Mỹ

-      Giới thiệu về nghiên cứu khu vực

-      Nghiên cứu Quy chế Thương mại I,

-      Trung Quốc và nền kinh tế thế giới

-      Tinh thần doanh nhân xã hội và trách nhiệm của MNCs ở các nước đang phát triển

 

Luận văn:

Nghiên cứu cá nhân 1

 

Nghiên cứu cá nhân 2

 

 -       Những sinh viên dự định nộp luận văn thạc sĩ phải hoàn thành cả hai khóa học: Nghiên cứu cá nhân 1 và Nghiên cứu cá nhân 2

Các khóa học chương trình ngôn ngữ (Tự chọn):

-       Tiếng Anh (Giao tiếp chuyên nghiệp, Thảo luận quốc tế, Tiếng Anh trong tin tức, Nói trước đám đông, Đọc và Viết trong học thuật, Đầu tư thực tế, Nghiên cứu điển hình về Chủ nghĩa kinh doanh)

-       Tiếng Trung (Sơ cấp, Trung cấp)

-       Tiếng Hàn (Sơ cấp, Trung cấp cho sinh viên nước ngoài)

-       Tất cả các khóa học ngôn ngữ có giá trị hai giờ tín chỉ.

Chung-Ang University
Chung-Ang University

5.    Các khóa học chung cơ bản:

Kinh tế học:

-       Khóa học này là để nghiên cứu các nguyên tắc kinh tế học điều chỉnh hành vi của các hộ gia đình và doanh nghiệp kinh doanh cá thể và thị trường cho các hàng hóa cụ thể.

-       Giải quyết các vấn đề về giá cả thị trường ảnh hưởng như thế nào đến việc phân bổ các nguồn lực khan hiếm của xã hội và phân phối thu nhập giữa các thành viên .

-       Sinh viên được cung cấp sự hiểu biết tốt hơn về thế giới kinh tế học để họ có thể hiểu được kinh tế học và các yếu tố liên quan đến kinh tế ảnh hưởng đến cuộc sống của họ như thế nào và ở mức độ nào.

Số liệu thống kê:

-       Khóa học này bao gồm các khái niệm và kỹ thuật liên quan đến phân tích dữ liệu khám phá, phân bố tần số, xu hướng trung tâm và sự biến đổi, xác suất, lấy mẫu, suy luận, hồi quy và tương quan.

-       Sinh viên sẽ được tiếp xúc với các chủ đề này và cách áp dụng và có thể được sử dụng trong môi trường kinh doanh.

Phương pháp nghiên cứu:

-       Môn học này giới thiệu nghiên cứu khoa học về khoa học xã hội cho sinh viên. Học sinh được dạy về cách xây dựng câu hỏi nghiên cứu, tạo lý thuyết, thiết lập giả thuyết và kiểm tra lý thuyết một cách khoa học.

-       Khóa học này nhấn mạnh thống kê là yếu tố trung tâm để kiểm tra lý thuyết.

Tiếp thị:

-       Khóa học giới thiệu về ngôn ngữ và các vấn đề của tiếp thị với trọng tâm là học để phát triển các chiến lược tiếp thị đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

-       Khóa học tập trung vào các khái niệm cơ bản về marketing, vai trò của marketing trong tổ chức và vai trò của marketing trong xã hội.

Kế toán tài chính:

-       Khóa học này nhằm phát triển khả năng hiểu thông tin kế toán có nghĩa là gì và sử dụng thông tin này trong việc đưa ra các quyết định kinh doanh đúng đắn.

-       Sinh viên được cung cấp sự hiểu biết về những khái niệm cơ bản để sử dụng thông tin kế toán.

Kinh tế chính trị quốc tế:

-       Khóa học này xem xét các cách tiếp cận lý thuyết đối với kinh tế chính trị quốc tế từ truyền thống cổ điển đến các biến thể đương đại. Về cơ bản, nó giải quyết vấn đề logic cạnh tranh chưa được giải quyết giữa nhà nước và thị trường.

-       Các mối quan hệ quốc tế đương đại ngày càng phức tạp hơn do quá trình toàn cầu hóa kinh tế lan rộng trên toàn thế giới.

-       Khóa học này giải quyết các vấn đề như quan niệm lịch sử về quyền lực và sự giàu có, vai trò của nhà nước và thị trường, chức năng của các chế độ và sự ổn định bá quyền cũng như các vấn đề và vấn đề hiện đại khác trong nền kinh tế toàn cầu.

Quan hệ quốc tế:

-       Khóa học này nhằm làm quen với những sinh viên chưa có hoặc ít kinh nghiệm về quan hệ quốc tế như một lĩnh vực học thuật, với các khái niệm và lý thuyết cơ bản mô tả và giải thích các mối quan hệ giữa các quốc gia.

-       Sinh viên sẽ phải hiểu các vấn đề quốc tế có ý nghĩa hơn và có thể giải thích chúng theo thuật ngữ nhân quả bằng cách tham khảo các khái niệm và lý thuyết.

6·  Chia sẻ thực tế của sinh viên:

  - Học sinh tiêu biểu của GSC đang sắp tốt nghiệp đã được học bổng 60% tại Chung- Ang là bạn Hiền Thục đến từ Đà Nẵng chia sẻ rằng:

" Chị ơi! thầy cô trường em sịn lắm, cách dạy cũng khác nữa vì các thầy cô toàn học ở Mỹ về. Học siêu thích chị ơi..." 

Hiền Thục, cô gái đến từ Đà Nẵng của Gsc đã dành được học bổng 60% cho chương trình học thạc sĩ
Hiền Thục, cô gái đến từ Đà Nẵng của Gsc đã dành được học bổng 60% cho chương trình học thạc sĩ

    Sau khi nghe giới thiệu về chương trình học này các bạn có thấy thú vị không nhỉ? Mỗi khi có dịp trò chuyện với ad các bạn luôn rất hào hứng kể mãi về ngôi trường này với nhiều điều thú vị cùng những trải nghiệm tuyệt vời khi được học tập tại Chungang. Còn các bạn? Nếu quan tâm đến du học Hàn Quốc mà còn vấn đề gì thắc mắc hãy đừng ngần ngại chia sẻ cùng Gsc qua 🍀 SĂN HỌC BỔNG HÀN QUỐC nhé!

Chúc các bạn thành công!