học từ vựng tiếng đức

Chủ đề: PHỎNG VẤN XIN VIỆC (part 1)

Hôm nay chúng mình sẽ cùng GSC đọc và học một số từ vựng liên quan tới việc chuẩn bị trước buổi phỏng vấn xin việc nhé - die Anreise planen 

 • Peinlich: xấu hổ
 • Nichts ist peinlicher: không có gì xấu hổ hơn
 • zum Gespräch kommen: đến buổi phỏng vấn/ cuộc trò chuyện
 • in der Nähe Ihres Wohnorts liegen: ở gần nơi ở
 • einmal vorbeifahren: đi đến một lần
 • sich die Parkplatzsituation ansehen: xem nơi đỗ xe thế nào (ý là xem chỗ đỗ xe có dễ hay khó)
 • der Puffer: ý là thêm thời gian để tránh việc đến muộn
 • der Stau: tắc đường
 • die Zugverspätung: trễ tàu
 • vermeiden: tránh
 • trotz + Genitiv : mặc dù, dù
 • jemandem Bescheid geben: nói cho ai biết
 • deutlich: rõ ràng

soạn từ: Bích Ngọc 

bài đọc liên quan:

 

Nichts ist peinlicher, als wenn Sie gestresst oder zu spät zum Gespräch kommen, weil Sie die Firma nicht gefunden haben. Wenn die Firma in der Nähe Ihres Wohnorts liegt, können Sie vorher schon einmal vorbeifahren, sich die Parkplatzsituation ansehen und den Eingang suchen. Ansonsten gilt: Planen Sie für die Anreise einen großzügigen Puffer ein. Ein Stau oder eine Zugverspätung sind schließlich immer möglich. Gehen Sie lieber noch ein paar Minuten spazieren, oder trinken Sie einen Kaffee beim Bäcker an der Ecke, wenn Sie zu früh da sind. Und wenn sich die Verspätung trotz aller Planung nicht vermeiden lässt? Dann geben Sie der Firma unbedingt Bescheid, sobald sich die Verspätung abzeichnet. Außerdem: Kommen Sie auch nicht deutlich früher als vereinbart! 

(nguồn: die Zeit)

các bạn có thể tự dịch bài viết trên theo các hiểu của mình và nếu có thắc mắc thì có thể liên lạc với Ngọc nhé:

[email - Deutschgsc@gmail.com] 

Theo dõi và học tiếng Đức tại: Giỏi tiếng Đức