Hôm nay chúng mình sẽ cùng GSC đọc và học một số từ vựng liên quan tới việc chuẩn bị trước buổi phỏng vấn xin việc nhé - die Anreise planen 

Nên bắt đầu học tiếng Đức thế nào?

Có cái gì đó sai sai ?


Cách dùng động từ "schaffen"