5 trường cấp học bổng chương trình học bằng tiếng Anh tại hàn quốc

Chào các bạn !

Ngày nay việc du học Hàn nhưng được nghe giảng hoàn toàn bằng tiếng Anh không còn xa lạ với sinh viên quốc tế trên giảng đường đại học Hàn Quốc nữa. Hôm nay Gsc sẽ tổng hợp 5 trường có chương trình dạy học hoàn toàn bằng tiếng Anh cho các bạn cùng tham khảo nhé!

1. Đại học Sogang :

·         Cử nhân có ngành:

Nghiên cứu Hàn Quốc

·         Thạc sĩ: gồm 4 ngành sau:

Quan hệ quốc tế gồm

-           Thạc sĩ nghiên cứu quốc tế trong quan hệ quốc tế

-          Thạc sĩ Nghiên cứu Quốc tế về Tình báo & An ninh Quốc gia

Thương mại quốc tế:

-          Thạc sĩ nghiên cứu quốc tế trong thương mại quốc tế

Tài chính quốc tế:

-          Thạc sĩ nghiên cứu quốc tế về tài chính quốc tế

Hàn Quốc & Đông Á:

-          Thạc sĩ Nghiên cứu Quốc tế về Nghiên cứu Hàn Quốc

-          Thạc sĩ Nghiên cứu Quốc tế về Nghiên cứu Đông Á

2. Đại học Korea:

Các chuyên ngành trong khối Nghiên cứu quốc tế của trường như sau:

Chuyên môn hóa: Thương mại quốc tế:

Danh sách môn học:

-       Nền kinh tế Hàn Quốc trong một thế giới toàn cầu hóa

-       Lý thuyết và thực tiễn về chính sách thương mại quốc tế

-       Giới thiệu về thị trường và thể chế tài chính

-       Thị trường và thể chế tài chính quốc tế

-       Hiểu biết về kinh doanh toàn cầu

-       Đạo đức kinh doanh toàn cầu

-       Các công ty đa quốc gia

-       Hệ thống pháp lý so sánh trong xã hội toàn cầu

-       Luật kinh tế quốc tế

-       Công nghệ, thông tin và xã hội

-       Các nền kinh tế Đông Á

-       Tài chính quốc tế: Lý thuyết và thực tiễn

-       Phát triển kinh tế trong một thế giới toàn cầu hóa

-       Hợp tác kinh tế quốc tế

-       Chính sách thương mại của Hàn Quốc

-       Chủ đề đặc biệt về thương mại quốc tế

-       Chủ đề đặc biệt trong tài chính quốc tế

-       Kinh tế mạng

-       Kinh tế kỹ thuật số và thương mại điện tử

-       Kinh tế Hoa Kỳ

-       Quyền sở hữu trí tuệ

-       Các định chế và chính sách kinh tế quốc tế

-       Khối thương mại: Lý thuyết và thực tiễn

-       Các nền kinh tế châu Âu

Hợp tác & Phát triển Quốc tế gồm:

-       Giới thiệu về Phát triển quốc tế

-       Tổ chức quốc tế

-       NGO và quản trị toàn cầu

-       Địa lý kinh tế của các nước đang phát triển

-       Động lực phát triển quốc tế

-       Phát triển kinh tế trong một thế giới toàn cầu hóa

-       Nhân quyền trong một thế giới toàn cầu hóa

-       Luật quốc tế

-       Các chủ đề đặc biệt trong Luật quốc tế

-       Phát triển kinh tế của Đông Nam Á

-       Đói nghèo toàn cầu

-       Quản lý phát triển

-       Hội thảo về năng lực cạnh tranh quốc gia

-       Nguồn lực và phát triển toàn cầu

-       Các vấn đề trong phát triển bền vững

-       Chủ đề đặc biệt trong phát triển quốc tế

-       Các vấn đề đương đại trong hợp tác phát triển

Hòa bình & An ninh Quốc tế gồm:

-       Hòa bình và an ninh quốc tế, Đàm phán quốc tế

-       Tổ chức quốc tế

-       NGO và quản trị toàn cầu

-       Chiến tranh và hòa bình

-       Lịch sử ngoại giao

-       Kinh tế chính trị quốc tế

-       Năng lượng và quan hệ quốc tế

-       Môi trường và quan hệ quốc tế

-       Quan hệ Nam-Bắc Triều Tiên

-       Hội thảo về năng lực cạnh tranh quốc gia

-       Hội thảo về Toàn cầu hóa và các vấn đề toàn cầu

-       Giải quyết tranh chấp quốc tế

-       Nhân quyền trong một thế giới toàn cầu hóa

-       Các vấn đề chính trị Hàn Quốc

-       Luật quốc tế

-       Hàn Quốc và luật quốc tế

-       Ngoại giao Hàn Quốc

-       Hàn Quốc - Mỹ

-       Quan hệ quốc tế Bắc Mỹ

-       Quan hệ quốc tế Đông Á

-       Quốc tế Các mối quan hệ của Liên minh Châu Âu

-       Các chủ đề đặc biệt trong quan hệ quốc tế

Khu vực nghiên cứu:

-       Bắc Mỹ đương đại

-       Châu Âu đương đại

-       Đông Á đương đại

-       Hàn Quốc đương đại

-       Tìm hiểu nền văn minh Đông Á

-       Các nền kinh tế Đông Á

-       Kinh tế Mỹ

-       Các nền kinh tế châu Âu

-       Nhật Bản và Đông Á thời hậu chiến

-       Phát triển kinh tế ở Đông Nam Á

-       Quan hệ quốc tế Bắc Mỹ

-       Quan hệ quốc tế của Đông Á

-       Quan hệ quốc tế của Liên minh Châu Âu

-       Các chuyên đề đặc biệt trong nghiên cứu Đông Á I

-       Các chủ đề đặc biệt trong nghiên cứu Đông Á II

Nghiên cứu Hàn Quốc:

Chuyên môn hóa: Nghiên cứu Hàn Quốc

Danh sách môn học:

-       Hàn Quốc đương đại

-       Các vấn đề trong chính trị Hàn Quốc

-       Đông Á đương đại

-       Lịch sử hiện đại của Hàn Quốc

-       Tìm hiểu nền văn minh Đông Á

-       Hàn Quốc và luật pháp quốc tế

-       Suy nghĩ lại về văn hóa Hàn Quốc

-       Tôn giáo và xã hội Hàn Quốc

-       Chính sách thương mại của Hàn Quốc

-       Quan hệ Nam-Bắc Triều Tiên

-       Hàn Quốc-Hoa Kỳ. Quan hệ

-       Ngoại giao Hàn Quốc

-       Các chủ đề đặc biệt trong nghiên cứu Hàn Quốc I

-       Các chủ đề đặc biệt trong nghiên cứu Hàn Quốc II

-       Hội thảo về xã hội Hàn Quốc đương đại

3. Đại học Hanyang:

Kỹ thuật đại học gồm:

-       Vật liệu bền vững

-       Kỹ thuật người máy

 Trường học trí tuệ:

-       Máy tính thông minh

Trường học Kinh doanh:

-       Quản lí toàn cầu

-       Tinh thần kinh doanh toàn cầu

-       Phân tích kinh doanh

4. Đại học Chungang :

Có một số ngành giảng dạy tiếng Anh :

-       Công nghệ thông tin

-       Logistics

-       nghiên cứu quốc tế

5. Đại học Kyunghee:

Có một số ngành giảng dạy tiếng Anh:

-       Quản trị kinh doanh

-       Quản trị khách sạn

-       Quản trị sự kiện

-       Nghiên cứu quốc tế

-       Kinh doanh quốc tế

-       Thương mại

Cơ hội đạt được học bổng của những trường này  đều có thể lên tới 100%

Danh sách một số sinh viên đã được học bổng tại Hàn Quốc, chương trình bằng tiếng Anh

  • Hiền Thục đạt học bổng 60%, đại học Chungang ( thạc sĩ ngành international studies )
  • Thảo  đạt học bổng 50%, đại học Chungang ( cử nhân ngành Business )
  • Linh đạt học bổng 50%, đại học Chungang ( cử nhân ngành Business )
  • Hoa 40% học bổng, đại học Sogang (cử nhân ngành linguistics) 
  • Dương xuất sắc dành được 100% học bổng ngành intl. studies tại đại học Sogang
sinh viên GSC xuất sắc dành được học bổng 100% thạc sĩ tại đại học Sogang
sinh viên GSC xuất sắc dành được học bổng 100% thạc sĩ tại đại học Sogang

Các bạn lưu ý là các chương trình học bằng tiếng Anh có chương trình học bổng riêng và qui trình xét học bổng có thể khác với chương trình học bằng tiếng Hàn đối với một số trường. Chương trình học bằng tiếng Anh cũng offer rất nhiều cơ hội dành cho sinh viên Việt Nam. Hi vọng GSC đã giúp các bạn định hình được một phần về chương trình và kế hoạch đi du học tại Hàn Quốc bằng tiếng Anh. 

 

Chúc các bạn thành công!