Bánh mì Đức
Bánh mì Đức
Ngọc Gsc tại Göttingen, Đức 2019
Ngọc Gsc tại Göttingen, Đức 2019